Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde

Podľa právneho stavu k 5. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 28/2020).

Cena s DPH
8,57 €
Cena bez DPH
7,14 €
Rok vydania
2020
Počet strán
112
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde

Podľa právneho stavu k 5. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 28/2020).

Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce

Po zmene zákonom č. 294/2020 Z. z.:

  • Namiesto naviazania na minimálnu mzdu ustanovuje pevnú sumu mzdového zvýhodnenia a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.
  • Upravuje tzv. automat pre úpravu mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.
  • Zjednocuje spôsob zaokrúhľovania pri výpočte sadzby minimálneho mzdového nároku so zákonom o minimálnej mzde.

Úplné znenie zákona
č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde

Po zmene zákonom č. 294/2020 Z. z.:

  • Osobitne uvádza sumu mesačnej minimálnej mzdy a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu priamo v zákone vzhľadom na účinnosť zákona.
  • Ustanovuje spôsob zaokrúhľovania pri výpočte sadzby minimálneho mzdového nároku na tri desatinné miesta.