Smernica - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného ...

Cena s DPH
6,60 €
Cena bez DPH
5,50 €
Rok vydania
2018
Počet strán
4
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Smernica - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení“) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov...
Veľká novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 4. 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov. Táto zmena spočíva v limitácii maximálnej výšky odmeny, ktorú týmto osobám možno v priebehu kalendárneho roka poskytnúť, kým dovtedy zákon výšku odmeny nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva.