Zásady vybavovania sťažností

Novinka

Zásady vybavovania sťažností upravujú postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb doručených orgánu verejnej správy:

Cena s DPH
13,20 €
Cena bez DPH
11,00 €
Rok vydania
2017
Počet strán
26
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Zásady vybavovania sťažností

Zásady vybavovania sťažností upravujú postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb doručených orgánu verejnej správy:
 • Zásady vybavovania sťažnosti
 • Odloženie sťažnosti – upovedomenie
 • Záznam o odložení sťažnosti
 • Postúpenie sťažnosti
 • Predĺženie lehoty – oznámenie
 • Výzva na spoluprácu
 • Výzva na spoluprácu – určenie novej lehoty
 • Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti – oznámenie
 • Poskytnutie súčinnosti
 • Nemožnosť prešetrenia sťažnosti
 • Zápisnica o prešetrení sťažnosti
 • Zápisnica o prešetrení sťažnosti
 • Oznámenie výsledku vybavenia sťažnosti
 • Záznam o prekontrolovaní správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti
 • Oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti