Zhrnutie vnútroštátnej právnej úpravy a vybrané právne problémy

V úvodnej časti videoškolenia si pre Vás lektor pripravil celkové zhrnutie vybraných právnych problémov pre zahraničné a tuzemské osoby, a to pri konkrétnych zmluvách a smerniciach, pričom poukazuje ...

Rok vydania
5/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
16 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 8,33 € 10,00 €
+ -

Zhrnutie vnútroštátnej právnej úpravy a vybrané právne problémy

V úvodnej časti videoškolenia si pre Vás lektor pripravil celkové zhrnutie vybraných právnych problémov pre zahraničné a tuzemské osoby, a to pri konkrétnych zmluvách a smerniciach, pričom poukazuje na problémy v právnej úprave transferového oceňovania. V ďalšej časti videoprednášky hovorí o závislých osobách a kontrolovanej transakcii, kde vysvetľuje osobnú pôsobnosť práva transferového oceňovania a jej členenie.
  • Zhrnutie vnútroštátnej právnej úpravy a vybrané právne problémy
  • Uplatnenie pravidiel na zahraničné a tuzemské závislé osoby
  • Právna úprava transferového oceňovania
  • Závislé osoby a kontrolovaná transakcia
  • Zmluvy o zamedzení dovjitého zdanenia
  • Zákon o dani z príjmov
  • Osobná pôsobnosť
  • Kombinácia foriem závislosti
  • Najčastejšie chyby
  • Kontrolovaná transakciaSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.