Zložitosti v procesoch verejného obstarávania vrátane rozhodnutí a judikatúry

Verejné obstarávanie je veľmi komplikovaný a administratívne náročný proces. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili praktický seminár zameraný na prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Hilda Gajdošová
Bez DPH S DPH
Žilina 5.4.2018 80,00 € 96,00 €

Zložitosti v procesoch verejného obstarávania vrátane rozhodnutí a judikatúry

Verejné obstarávanie je veľmi komplikovaný a administratívne náročný proces. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili praktický seminár zameraný na prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania. Školenie je vedené Ing. Hildou Gajdošovou, poradkyňou pre oblasť verejného obstarávania, ktorá vám v rámci školenia priblíži zákonné inštitúty a ich správnu aplikáciu, predmet zákazky, podmienky účasti, náležitosti zmluvy alebo povinnosti a práva účastníkov verejného obstarávania. Chýbať nebudú ani príklady z praxe a poznatky z rozhodnutí správnych orgánov a súdov.
školenie je určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.
  • Zákonná úprava verejného obstarávania a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme – zákonné inštitúty a ako ich správne aplikovať.

  • Komplexná zadávacia dokumentácia (predmet zákazky, podmienky účasti, zmluva, pokyny a pravidlá) – náročnosť jej prípravy si vyžaduje poznať trhové podmienky a akceptovať súvisiace predpisy. V procese verejného obstarávania majú jeho účastníci (VO/O a záujemca/uchádzač) povinnosti a práva – rozlišujú ich dôkladne? Je ich vzájomná komunikácia konštruktívna alebo konfrontačná ?

  • Zákon priniesol VO/O väčšiu mieru subjektívneho rozhodovania avšak v medziach princípov, v prostredí hospodárskej súťaže s cieľom podpory MSP, vylúčenia konfliktu záujmov a zamerania sa na ekologické riešenia, zohľadňujúce sociálne aspekty a presadzujúce inovácie.

  • Niektoré zákonné inštitúty sú upravené vágne – ako ich aplikovať v praxi ?

  • Súvisiace rozhodnutia a judikatúra.

  • Vaše problémy a otázky.


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedná prestávka
12.00 – 15.00 prednáška


Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
5.4.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)