Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

Ozrejmite si spolu s RNDr. Janou Motyčkovou všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2019 alebo ešte počas roka 2018. Pozornosť lektorka zameria na minimálne mzdy, 13. a 14. platy v roku 2019, príspevok na rekreáciu, zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, zmeny pri materskej od roku 2019 a ďalšie dôležité novinky, ktoré by nemali uniknúť žiadnemu zamestnávateľovi alebo mzdovému účtovníkovi.

Rok vydania
1/2019
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
67 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

Ozrejmite si spolu s RNDr. Janou Motyčkovou všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2019 alebo ešte počas roka 2018. Pozornosť lektorka zameria na minimálne mzdy, 13. a 14. platy v roku 2019, príspevok na rekreáciu, zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, zmeny pri materskej od roku 2019 a ďalšie dôležité novinky, ktoré by nemali uniknúť žiadnemu zamestnávateľovi alebo mzdovému účtovníkovi.

Obsah:

 • Mzdové veličiny platné v r. 2019 
 • Minimálna mzda, minimálne mzdové sadzby v r. 2019
 • Odmena za produktívnu prácu žiaka
 • Parametre v roku 2019 (2018) – daň, SP, ZP a iné 
 • 13. a 14. plat v roku 2019 
 • Príspevok na rekreáciu. 
 • Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení 
 • Dôchodkový vek 
 • Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu 
 • Novela zákona o sociálnom poistení. 
 • Zmeny v zdravotnom poistení od 30. 12. 2018 
 • Ďalšie zmeny od r. 2019 (2018)
 • Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2. kategórie
 • Povinné oznamovanie voľných pracovných miest
 • Zvýšenie daňového bonusu od 1. 4. 2019


Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.