Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2016

Lektor Ing. Vladimír Ozimý sa vo videoškolení zameriava na zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbu na zábezpeku dane pri registrácii, tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných ...

Rok vydania
1/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
110 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 30,00 € 36,00 €
+ -
Videoškolenie na USB 39,00 € 46,80 €
+ -

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2016

Lektor Ing. Vladimír Ozimý sa vo videoškolení zameriava na zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbu na zábezpeku dane pri registrácii, tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou, zmeny v kontrolnom výkaze či na zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme".
  • Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
  • Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
  • Zmeny v kontrolnom výkaze
  • Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
  • Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
  • Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
  • Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanieSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.