Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ďalšie vybrané benefity zamestnávateľa

Komplexný prehľad o zmenách v Zákonníku práce, mzdových zvýhodneniach a ďalších benefitoch od 1. 5. 2018 získate na školení s Júliou Pšenkovou. V rámci tohto praktického seminára účastníkov ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Trenčín 20.4.2018 65,00 € 78,00 €
Bratislava 3.5.2018 65,00 € 78,00 €

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ďalšie vybrané benefity zamestnávateľa

Komplexný prehľad o zmenách v Zákonníku práce, mzdových zvýhodneniach a ďalších benefitoch od 1. 5. 2018 získate na školení s Júliou Pšenkovou. V rámci tohto praktického seminára účastníkov oboznámime s možnosťou peňažných benefitov z nákladov zamestnávateľa a odmenami za prácu cez víkend, v noci alebo vo sviatok. Okrem iného vám objasníme aj výšku príplatkov, definujeme pre koho budú povinné a informujeme tiež o výnimkách. V priebehu školenia sa zameriame aj na ďalšie zvýhodnenia akými sú 13. platy, príspevky na regeneráciu pracovnej sily, stravovanie zamestnancov, firemné pôžičky a iné.
 • definícia benefitu
 • priznanie benefitu
 • peňažné benefity z nákladov zamestnávateľa -prémie odmeny
 • 13.plat
 • práca nadčas
 • práca vo sviatok
 • práca cez víkend
 • práca v noci
 • pracovná pohotovosť
 • stravovanie zamestnancov , pitný režim
 • používanie firemného motorového vozidla na súkromné účely
 • ošatné
 • príspevky na regeneráciu pracovnej silu
 • firemné pôžičky
   

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 13.4.2018 - Zmenený termín na 20.4.2018 !!!, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
Miesto konania: 3.5.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava (mapa)