Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Už od apríla tohto roku sa uskutoční séria školení s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom, ktorý vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018 - ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Bratislava -OBSADENÉ 15.5.2018 80,00 € 96,00 €

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Už od apríla tohto roku sa uskutoční séria školení s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom, ktorý vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce účinné od 1. mája 2018 - nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a mnohé ďalšie. Zmenám sa tento rok nevyhol ani zákon o službách zamestnanosti, kde nové nariadenia pozmeňujú zamestnávanie občanov tretích krajín alebo príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Venovať sa budeme i odvodom z dohôd dôchodcov od 1.7.2018 a ročnému zúčtovaniu poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • ďalšie príplatky
 • nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
 • a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 • výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018

 • administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
 • „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
 • koncernové vysielanie
 • posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018

 • nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
 • príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie

Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

 • uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
 • predčasný dôchodok a práca na dohodu
 • prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
 • celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

 • od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
19.3.2018, Martin - Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 (mapa)
20.3.2018, Bojnice - OBSADENÉ!!! - Hotel Pod Zámkom, Hurbanovo námestie 1581/2, Bojnice (mapa)
4.4.2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
6.4.2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
9.4.2018, Prešov -OBSADENÉ - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov (mapa)
12.4.2018, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice (mapa)
16.4.2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
17.4.2018, Žilina - Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2 (mapa)
18.4.2018, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín (mapa)
19.4.2018, Nitra - OBSADENÉ!!! - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
23.4.2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
25.4.2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
26.4.2018, Dunajská Streda - OBSADENÉ!!! - Hotel Therma, Priemyselná 4, Dunajská Streda (mapa)
27.4.2018, Trnava -OBSADENÉ - Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava (mapa)
14.5.2018, Žilina - OBSADENÉ!!! - Hotel Holiday Inn, Športová 2 (mapa)
15.5.2018, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)