Zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od 1. marca 2017 v praxi

Prostredníctvom novely vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z., ktorá vykonáva niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa určujú spôsoby výpočtov odmeny správcovi za speňaženie majetku. Vo videoškolení sa dozviete aké zmeny nastali v právnej úprave, ako sa vzťahuje na už prebiehajúce konania, kto je správca a aká je právna úprava výšky preddavkov podľa ZKR.

Rok vydania
5/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
95 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Matúš Králik, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od 1. marca 2017 v praxi

Prostredníctvom novely vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z., ktorá vykonáva niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa určujú spôsoby výpočtov odmeny správcovi za speňaženie majetku. Vo videoškolení sa dozviete aké zmeny nastali v právnej úprave, ako sa vzťahuje na už prebiehajúce konania, kto je správca a aká je právna úprava výšky preddavkov podľa ZKR.
  • Úprava výšky preddavkov skladaných podľa ZKR
  • Úprava výšky preddavkov výpočtového základu pre určenie odmeny predbežného správcu a úprava limitu náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
  • Úprava výšky preddavkov výpočtového základu pre určenie paušálnej odemny správcu do konania prvej schôdze veriteľov v konaniach podľa Druhej časti ZKR
  • Zavedenie nových inštitútov súvisiacich s činnosťou správcu od nášho právneho poriadku
  • Definovanie nových inštitútov konkurzného práva upravených v ZKR ostatnou novelouSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.