Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

Videoškolenie obsahuje komplexne problematiku zrážok zo mzdy. Zistíte, čo môže a čo nemôže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť, na základe akých podkladov, ako má postupovať pri vykonávaní viacerých zrážok, aké má ďalšie povinnosti. Školenie reflektuje novelu Exekučného poriadku od 1. 2. 2017.

Rok vydania
6/2017
Formát
Online video
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
260 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

Videoškolenie obsahuje komplexne problematiku zrážok zo mzdy. Zistíte, čo môže a čo nemôže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť, na základe akých podkladov, ako má postupovať pri vykonávaní viacerých zrážok, aké má ďalšie povinnosti. Školenie reflektuje novelu Exekučného poriadku od 1. 2. 2017.
  • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.

  • Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne zrážkami zo mzdy od 1. 7. 2017.

  • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka.

  • Použitie „tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.

  • Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.

  • Prednostné a neprednostné pohľadávky.

  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.

  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.