Zvýšiť bezpečnosť v praxi nemusí byť zložité ani nákladné

Zvýšiť bezpečnosť v praxi nemusí byť zložité ani nákladné

Prístup „hasenia požiaru“

Isto ste už počuli: „Lepšie je požiaru predchádzať, ako ho neskôr hasiť.“ V praxi sa stretávame, že firmy bezpečnosť začínajú riešiť až v momente reálneho bezpečnostného incidentu – krádeže, kybernetického útoku, pracovného úrazu, požiaru, straty dôležitých osobných údajov, havárie, prírodnej katastrofy, súdneho sporu či inej udalosti. Portál Bezpečnosť v praxi poskytuje informácie, ako neželaným stavom predchádzať a umožňuje aj učenie sa na chybách iných, čo je vždy lacnejší variant ako na chybe vlastnej.

Chybovať je ľudské

Zo štatistík vyplýva, že najslabším článkom v bezpečnosti sú naďalej ľudia alebo človek v kombinácii s informačnou technológiou, strojom či iným zariadením.  Chyby v IT môžu spôsobiť dôsledky skôr s ekonomickými dosahmi, v prípade strojov to môžu byť až straty na ľudských životoch. V prípade zariadení napojených na internet (IoT) môžu byť dôsledky kombinované.  Bežným takýmto zariadením je napríklad štandardný mobilný telefón, ktorého „hacknutie“ trvá skúsenému hackerovi 6 sekúnd.

Rýchly prehľad – bodové check-listy

Ako konateľ alebo manažér firmy potrebujete chrániť aktíva svojej spoločnosti, či už majetok, ľudí či životné prostredie – je to oblasť náročná a často  nepopulárna s rozsiahlou legislatívou.  Portál Bezpečnosť v praxi vám prináša ľudskou rečou, často vo forme bodových check-listov, prehľad povinností, ktoré je vhodné vo firme vykonávať, taktiež zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov a pokutovaných pochybení, ktorých je žiaduce sa vyvarovať. Nemusíte stráviť hodiny nad zákonmi a vyhláškami, na praktických príkladoch z praxe si môžete porovnať, ako máte nastavenú bezpečnosť u vás.

Bližšie informácie o portáli >>> Bezpečnosť v praxi.