Cenníky

Aktuálne platné cenníky:

Cenník online produktov - platný od 1.3.2024

Cenník periodickej tlače a tlačených preddavkových produktov - platný od 1.3.2024

Predchádzajúce cenníky:

Cenník online produktov - platný do 29.2.2024

Cenník online produktov - platný do 8.10.2023

Cenník periodickej tlače a tlačených preddavkových produktov - platný do 29.2.2024