Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
(zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L)
IČO: 31 592 503
IČ DPH: SK2020449189
DIČ: 2020449189

 

Objednávky a predaj produktov

Email: objednavky@pp.sk
Tel.: +421 41 70 53 222

 

Služby zákazníkom a reklamácie

Email: sluzby@pp.sk
Tel.: +421 41 70 53 600

Redakcia tlačených a online produktov

Právne centrum
Mgr. Andrea Sládková
Manažér produktovej skupiny
Email: sladkova@pp.sk
Daňové centrum
Daniela Horníková
Manažér produktovej skupiny
Email: hornikova@pp.sk
Mzdové centrum
Daniela Horníková
Manažér produktovej skupiny
Email: hornikova@pp.sk
Verejná správa
Mgr. Katarína Hanuliaková
Manažér produktovej skupiny
Email: hanuliakova@pp.sk
Manažérske centrum
Václav Bobáň
Manažér produktovej skupiny
Email: boban@pp.sk
Profivzdelávanie
Ing. Mária Puškárová
Riaditeľ Profivzdelávania
Email: puskarova@pp.sk
Tel.: +421 41 70 53 260
 

Obchodné oddelenie, predaj mediálneho priestoru

Email: inzercia@pp.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 041 / 7632 130
Fax: 041 / 7632 139
E-mail: za@soi.sk