• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov

Úplné znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

240,19 € s DPH 200,16 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2024 (Úplné znenia zákonov 7/2024).

ISBN:
858-41-1306-648-8
Rok vydania:
2024
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,18 € s DPH 20,15 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 19. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 6/2024).

ISBN:
858-41-1306-644-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,24 € s DPH 10,20 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane pred požiarmi

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 5/2024).

ISBN:
858-41-1306-642-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

10,50 € s DPH 8,75 € bez DPH

+ -

Zákonník práce, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 16. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 4/2024).

ISBN:
858-41-1306-641-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
128
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € s DPH 14,85 € bez DPH

+ -

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa právneho stavu k 9. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 3/2024).

ISBN:
858-41-1306-638-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,72 € s DPH 15,60 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 2/2024).

ISBN:
858-41-1306-637-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,12 € s DPH 12,60 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 1/2024).

ISBN:
858-41-1306-636-5
Rok vydania:
2024
Počet strán:
480
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

45,24 € s DPH 37,70 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o odpadoch

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 28/2023).

EAN kód:
8584113066334
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18 € s DPH 15 € bez DPH

+ -

Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 27/2023).

EAN kód:
8584113066327
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,24 € s DPH 12,70 € bez DPH

+ -

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 26/2023).

EAN kód:
8584113066310
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

3,90 € s DPH 3,25 € bez DPH

+ -

Zákon o cestnej doprave

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 25/2023).

EAN kód:
8584113066303
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,24 € s DPH 10,20 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 25. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 24/2023).

EAN kód:
8584113066280
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,86 € s DPH 16,55 € bez DPH

+ -

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Podľa právneho stavu k 30. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 23/2023).

EAN kód:
8584113066150
Rok vydania:
2023
Počet strán:
312
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

29,94 € s DPH 24,95 € bez DPH

+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 25. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 22/2023).

EAN kód:
8584113066136
Rok vydania:
2023
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,28 € s DPH 14,40 € bez DPH

+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 3. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 21/2023).

EAN kód:
8584113066082
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,72 € s DPH 15,60 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku

Podľa právneho stavu k 27. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 20/2023).

EAN kód:
8584113066068
Rok vydania:
2023
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

32,70 € s DPH 27,25 € bez DPH

+ -

Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 19/2023).

EAN kód:
8584113066051
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,06 € s DPH 10,05 € bez DPH

+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 28. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 18/2023).

EAN kód:
8584113066044
Rok vydania:
2023
Počet strán:
256
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

25,02 € s DPH 20,85 € bez DPH

+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 17/2023).

EAN kód:
8584113066006
Rok vydania:
2023
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

32,70 € s DPH 27,25 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 26. 5. 2023 (Úplné znenia zákonov 16/2023).

EAN kód:
8584113065979
Rok vydania:
2023
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -
Stránky: