• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov

Úplné znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

240,19 € s DPH 200,16 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Podľa právneho stavu k 30. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 23/2023).

EAN kód:
8584113066150
Rok vydania:
2023
Počet strán:
312
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

29,94 € s DPH 24,95 € bez DPH

+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 25. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 22/2023).

EAN kód:
8584113066136
Rok vydania:
2023
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,28 € s DPH 14,40 € bez DPH

+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 3. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 21/2023).

EAN kód:
8584113066082
Rok vydania:
2023
Počet strán:
184
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,72 € s DPH 15,60 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku

Podľa právneho stavu k 27. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 20/2023).

EAN kód:
8584113066068
Rok vydania:
2023
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

32,70 € s DPH 27,25 € bez DPH

+ -

Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 19/2023).

EAN kód:
8584113066051
Rok vydania:
2023
Počet strán:
80
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,06 € s DPH 10,05 € bez DPH

+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 28. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 18/2023).

EAN kód:
8584113066044
Rok vydania:
2023
Počet strán:
256
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

25,02 € s DPH 20,85 € bez DPH

+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 17/2023).

EAN kód:
8584113066006
Rok vydania:
2023
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

32,70 € s DPH 27,25 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 26. 5. 2023 (Úplné znenia zákonov 16/2023).

EAN kód:
8584113065979
Rok vydania:
2023
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 9. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 15/2023).

EAN kód:
8584113065870
Rok vydania:
2023
Počet strán:
40
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,52 € s DPH 7,10 € bez DPH

+ -

Exekučný poriadok

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 14/2023).

EAN kód:
8584113065856
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,24 € s DPH 12,70 € bez DPH

+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 6. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 13/2023).

EAN kód:
8584113065849
Rok vydania:
2023
Počet strán:
112
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,48 € s DPH 12,90 € bez DPH

+ -

Živnostenský zákon

Podľa právneho stavu k 2. 3. 2023 (Úplné znenia zákonov 12/2023).

EAN kód:
8584113065832
Rok vydania:
2023
Počet strán:
72
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

11,10 € s DPH 9,25 € bez DPH

+ -

Civilný mimosporový poriadok

Podľa právneho stavu k 28. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 11/2023).

EAN kód:
8584113065825
Rok vydania:
2023
Počet strán:
56
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,04 € s DPH 6,70 € bez DPH

+ -

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri

Podľa právneho stavu k 13. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 10/2023).

EAN kód:
8584113065771
Rok vydania:
2023
Počet strán:
240
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

28,26 € s DPH 23,55 € bez DPH

+ -

Zákon o rodine, Autorský zákon

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 9/2023).

EAN kód:
8584113065764
Rok vydania:
2023
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,44 € s DPH 11,20 € bez DPH

+ -

Ústava Slovenskej republiky, Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 8/2023).

EAN kód:
8584113065757
Rok vydania:
2023
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,14 € s DPH 15,95 € bez DPH

+ -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 8. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 7/2023).

EAN kód:
8584113065740
Rok vydania:
2023
Počet strán:
408
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

47,46 € s DPH 39,55 € bez DPH

+ -

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 7. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 6/2023).

EAN kód:
8584113065733
Rok vydania:
2023
Počet strán:
120
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,58 € s DPH 12,15 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Podľa právneho stavu k 29. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 4/2023).

EAN kód:
8584113065702
Rok vydania:
2023
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

8,64 € s DPH 7,20 € bez DPH

+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

EAN kód:
8584113065696
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

20,94 € s DPH 17,45 € bez DPH

+ -
Stránky: