• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov

Úplné znenia zákonov

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264,21 € s DPH 220,18 € bez DPH

Vyberte variant

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o reklame

Podľa právneho stavu k 20. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 19/2024).

ISBN:
858-41-1306-677-8
Rok vydania:
2024
Počet strán:
72
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,30 € s DPH 10,25 € bez DPH

+ -

Zákon o cenných papieroch

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 18/2024).

ISBN:
858-41-1306-674-7
Rok vydania:
2024
Počet strán:
232
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

25,32 € s DPH 21,10 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 10. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 17/2024).

ISBN:
858-41-1306-673-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
80
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 16/2024).

ISBN:
858-41-1306-672-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
296
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

31,08 € s DPH 25,90 € bez DPH

+ -

Zákon o štátnej službe

Podľa právneho stavu k 7. 6. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

ISBN:
858-41-1306-671-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
112
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,90 € s DPH 13,25 € bez DPH

+ -

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Podľa právneho stavu k 29. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 14/2024).

ISBN:
858-41-1306-669-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
88
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,10 € s DPH 11,75 € bez DPH

+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 28. 5. 2024 (Úplné znenia zákonov 13/2024).

ISBN:
858-41-1306-668-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
408
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

38,88 € s DPH 32,40 € bez DPH

+ -

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Podľa právneho stavu k 4. 4. 2024 (Úplné znenia zákonov 12/2024).

ISBN:
858-41-1306-660-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
344
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

33,18 € s DPH 27,65 € bez DPH

+ -

Stavebný zákon, Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe, Katastrálny zákon

Podľa právneho stavu k 25. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 11/2024).

ISBN:
858-41-1306-659-4
Rok vydania:
2024
Počet strán:
216
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

23,40 € 16,38 € s DPH 19,50 € 13,65 € bez DPH

+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok

Podľa právneho stavu k 15. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 10/2024).

ISBN:
858-41-1306-657-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
344
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

33,18 € 23,22 € s DPH 27,65 € 19,35 € bez DPH

+ -

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 12. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 9/2024).

Rok vydania:
858-41-1306-654-9
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,12 € s DPH 12,60 € bez DPH

+ -

Zákon o verejnom obstarávaní

Podľa právneho stavu k 11. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 8/2024).

EAN kód:
858-41-1306-653-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,56 € s DPH 16,30 € bez DPH

+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2024 (Úplné znenia zákonov 7/2024).

ISBN:
858-41-1306-648-8
Rok vydania:
2024
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

24,18 € s DPH 20,15 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane ovzdušia

Podľa právneho stavu k 19. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 6/2024).

ISBN:
858-41-1306-644-0
Rok vydania:
2024
Počet strán:
104
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

12,24 € s DPH 10,20 € bez DPH

+ -

Zákon o ochrane pred požiarmi

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 5/2024).

ISBN:
858-41-1306-642-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
48
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

10,50 € s DPH 8,75 € bez DPH

+ -

Zákonník práce, Zákon o životnom minime

Podľa právneho stavu k 16. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 4/2024).

ISBN:
858-41-1306-641-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
128
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

17,82 € 12,48 € s DPH 14,85 € 10,40 € bez DPH

+ -

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa právneho stavu k 9. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 3/2024).

ISBN:
858-41-1306-638-9
Rok vydania:
2024
Počet strán:
136
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,72 € s DPH 15,60 € bez DPH

+ -

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 2/2024).

ISBN:
858-41-1306-637-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
96
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,12 € s DPH 12,60 € bez DPH

+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 1/2024).

ISBN:
858-41-1306-636-5
Rok vydania:
2024
Počet strán:
480
Formát:
PDF - A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

38,46 € 26,94 € s DPH 32,05 € 22,45 € bez DPH

+ -

Zákon o odpadoch

Podľa právneho stavu k 4. 12. 2023 (Úplné znenia zákonov 28/2023).

EAN kód:
8584113066334
Rok vydania:
2023
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18 € s DPH 15 € bez DPH

+ -
Stránky: