Súhlas s používaním cookies

 

1. Spoločnosť Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina, IČO: 31592503 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránok www.epi.skwww.danovecentrum.skwww.mzdovecentrum.skwww.vssr.skwww.zakon.skwww.profivzdelavanie.skwww.ezisk.skwww.zakonypreludi.sk; www.bezpecnostvpraxi.skwww.pp.sk. Na týchto webových stránkach používame súbory cookies na účely:

  • Základnej funkčnosti webových stránok.
  • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

2. Zber údajov uvedených v odstavci 1. je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZoOÚ").

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu zodpovednaosoba@pp.sk . Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

4. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

6. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOÚ. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sú ukladané najviac po dobu 5 rokov (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.

8. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

  • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Ireland Limited, sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Poskytovateľ služby Facebook Ads., Facebook, Instagram, prevádzkovanej spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovateľ služby YouTube, prevádzkovanej spoločnosťou Google Ireland Limited, sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Poskytovateľom služby LinkedIn, prevádzkovanej spoločnosťou LinkedIn, 1000 W Maude Sunnyvale, 94085, California, USA
 

9. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na: