Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Základná finančná kontrola

  Publikácia sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v praxi od roku 2017, a to po účinnosti zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  51,60 € s DPH 43,00 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o verejnom obstarávaní (2017)

  podľa právneho stavu k 9. 5. 2017 (Úplne znenia zákonov 13/2017)

  6,66 € s DPH 5,55 € bez DPH

  Detail
 • ZISK manažment 9/2017

  Mesačník Zisk manažment je určený pre manažérov, personalistov, marketérov, obchodníkov, podnikateľov a všetkých, ktorých zaujíma osobný a profesionálny rast.

  2,90 € s DPH 2,42 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia a konferencie

Viac
 • Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE

  Od 1. 11. 2017 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Aj preto sme pre vás pripravili špeciálny seminár zameraný na aplikáciu nových pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk. V rámci školenia detailne rozoberieme súťažné podklady, povinnosti subdodávateľov a „iných osôb“, jednotný európsky dokument a jeho použitie v praxi.

  120,00 € s DPH 100,00 € bez DPH

  Detail
 • Cestovné náhrady (Júlia Pšenková)

  Ste zamestnancom alebo zamestnávateľom v práci, ktorá vyžaduje časté vycestovanie mimo pracoviska? Skúsená lektorka Júlia Pšenková vám poskytne komplexný pohľad na všetky povinnosti spojené s cestovnými náhradami. Priblíži vám, čo je to pracovná cesta, definuje typy pracovných ciest a poskytne vám dôležité informácie týkajúce sa stravného, miesta výkonu práce, ubytovania, nákladov na dopravu a celého procesu spracovania cestovných náhrad.

  78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

  Detail
 • Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)

  Po ročnej prestávke vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že „Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak, predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

  234,00 € s DPH 195,00 € bez DPH

  Detail

Online produkty

Viac
 • EPI Právny systém

  Právny systém je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov.


  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail
 • Verejná správa Slovenskej republiky - vssr.sk

  Komplexný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.

  96,00 € s DPH 80,00 € bez DPH

  Detail
 • Mzdové centrum

  Mzdy a personalistika na jednom mieste - portál poskytujúci komplexné informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  198,72 € s DPH 165,60 € bez DPH

  Detail

Najnovšie videoškolenia

Viac
 • Všeobecne záväzné nariadenia obcí

  Prijímanie všeobecne záväzných nariadení je dôležitým oprávnením obcí. Týmito aktami obec v miestnych podmienkach podrobnejšie upravuje niektoré obecné záležitosti. Všeobecne záväzné nariadenia môže obec vydávať v rámci výkonu samosprávnych kompetencií ako aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Príspevok sa venuje vysvetleniu celého procesu prijímania všeobecne záväzných nariadení v podmienkach obcí.

  24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

  Detail
 • Kúpna zmluva - prevod vlastníctva nehnuteľnosti

  Nehnuteľnosti sú majetkom, ktorý má často pomerne vysokú hodnotu. Aj preto treba k zmluvám o ich prevode pristupovať ešte opatrnejšie ako pri iných zmluvách, aby sa nestalo, že nakoniec jednej zmluvnej strane neostane ani nehnuteľnosť, ani pozemok. V príspevku si na praktickom príklade ukážeme tie najpodstatnejšie body zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.

  24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

  Detail