Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac

Aktuálne školenia

Viac
 • Zmeny v dôchodkoch zo sociálneho poistenia od 1. 1. 2024 a od 15. 5. 2024

  Od roku 2024 dochádza k valorizácii dôchodkov a k prerušeniu povinného poistenia zamestnanca a SZČO v období, v ktorom poberá materské. Významná zmena nastala aj v krátení dôchodkov. Ovplyvní všetkých poistencov, ktorí požiadajú o predčasný starobný dôchodok po 14. máji 2024. Ak hľadáte overený výklad aktuálnych pravidiel, potom si nenechajte ujsť náš webinár s RNDr. Janou Motyčkovou.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Finančný prenájom od A po Z z daňového a účtovného hľadiska

  Finančný prenájom je večnou témou podnikateľov, lebo je to jeden zo spôsobov, ako nadobúdať majetok firmy. Od roku 2024 sa významne zmenil pohľad na spätný lízing z pohľadu DPH, avšak je nevyhnutné si vymedziť pohľad na daň z príjmov, DPH a účtovníctvo ako celok a pochopiť súvislosti, ktoré môžu mať vplyv na daňové povinnosť podnikateľa ako takého.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Úprava stravného a jej vplyv na cestovné náhrady od 1. 8. 2024

  Mzdoví účtovníci a personalisti, pozývame vás na webinár, kde sa dozviete o dôležitých zmenách v stravnom a cestovnom od 1. augusta 2024. Lektorkou je odborníčka Júlia Pšenková, ktorá vám priblíži, ako sa zmeny v stravovaní vo vlastnom zariadení premietnu do mzdy zamestnanca a aké administratívne úkony s tým súvisia. Dozviete sa, aká je minimálna hodnota stravovacej poukážky a ako sa to dotkne zamestnancov a zamestnávateľov. Informácie získate aj k zmene v príspevkoch na stravovanie – povieme si, z akých dvoch častí sa skladá, aká je ich nová výška a aké sú s tým spojené daňové a odvodové dôsledky.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

  Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

  228 € s DPH 190 € bez DPH

  Detail
 • Mzdové centrum - odborný online systém

  Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

  426 € s DPH 355 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Už po 24. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2024.
  Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

  31,20 € s DPH 26 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Sprievodca civilnej ochrany pre povodne

  Publikácia obsahuje niekoľko ťažiskových tém, medzi ktorí patrí - úprava záchranných prác a vyhlasovanie mimoriadnej situácie, ktorá sa viaže na uplatňovanie mechanizmov a finančných nástrojov aj podľa zákona o povodniach. Publikácia rieši tiež jednorazovú finančnú pomoc, ktorú si občania môžu uplatniť pri poškodení obydlia a vzorové dokumenty a tabuľky pre potreby riešenia povodní.

  28,90 € 23,16 € s DPH 24,08 € 19,30 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

  Táto smernica ustanovuje povinnosti a vymedzuje zodpovednosť oprávnených zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vyhotovenie výročnej správy, účtovnej závierky a za jej zverejnenie.
  Definuje vecnú a formálnu správnosť výročnej správy a účtovnej závierky vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu. Upravuje rozsah údajov pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty. Stanovuje postup pre schvaľovanie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

  11,99 € 7,98 € s DPH 9,99 € 6,65 € bez DPH

  Detail
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z domácnosti

  Účelom internej smernice Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z domácnosti je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacou jednotkou, ktorá je vykonávaná formou domáckej práce a/alebo telepráce. Interná smernica sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí používajú zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce.

  11,49 € 10,34 € s DPH 9,58 € 8,62 € bez DPH

  Detail