Zakon.sk - odborná literatúra

Online produkty

Viac
 • EPI Právny systém

  Právny systém je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov.


  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail
 • Verejná správa Slovenskej republiky - vssr.sk

  Komplexný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.

  96,00 € s DPH 80,00 € bez DPH

  Detail
 • Daňové centrum

  Dane a účtovníctvo na jednom mieste - portál poskytujúci komplexné informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  198,72 € s DPH 165,60 € bez DPH

  Detail

Najnovšie knihy a časopisy

Viac
 • Dane a účtovníctvo 9/2016

  Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska, Dobrovoľníci a daň z príjmov, Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácach, Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii,..

  9,87 € s DPH 8,23 € bez DPH

  Detail
 • Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2016

  Mzdové nároky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, Životné minimum od 1. 7. 2016, Zvýšenie maximálnej sumy nemocenskej dávky od 1. 1. 2016 a podmienky jej vyplácania, Ceny a výhry z daňového hľadiska, Práca v zahraničí – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,...

  9,05 € s DPH 7,54 € bez DPH

  Detail
 • Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2016

  Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva.

  7,95 € s DPH 6,62 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia a konferencie

Viac
 • Daňové a odvodové tipy a Zákonník práce v roku 2016

  Od 18. 6. 2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. RNDr. Jozef Mihál vám na školení predstaví všetky zavedené nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ, ako aj povinnosti pre zamestnávateľov z iných členských štátov EÚ pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko. Súčasťou školenia bude i diskusia o definícii závislej práce – kedy ide a kedy naopak nejde o závislú prácu. Chýbať nebude ani téma zdaňovania a „zodvodňovania“ príjmov spoločníkov a konateľov. Dozviete sa aj o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti zdaňovania dividend.

  66,00 € s DPH 55,00 € bez DPH

  Detail
 • Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia aktuálne so zmenami od 1. 6. 2016

  Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu nariadenia EÚ 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ako aj na evidenciu zamestnancov vysielaných na Slovensko z krajín EÚ na príslušnom Národnom inšpektoráte práce.

  69,00 € s DPH 57,50 € bez DPH

  Detail
 • Zákazka s nízkou hodnotou podľa nového zákona o verejnom obstarávaní

  Na školení s Ing. Dagmar Melotíkovou zistíte, ako identifikovať bežnú dostupnosť na trhu – test bežnej dostupnosti. Dozviete sa tiež, ako stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní či ako pripraviť Výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky tovar, služby, stavebné práce. Chýbať nebudú ani postupy a pravidlá, ktoré stanovil zákon o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, ktoré verejný obstarávateľ implementuje do internej Smernice pre verejné obstarávanie.

  98,00 € s DPH 81,67 € bez DPH

  Detail

Najnovšie videoškolenia

Viac
 • Sudcovská koncentrácia a zákonná koncentrácia

  Koncentrácia konania predstavuje jednu z podstatných noviniek v rámci civilného rekodifikovaného procesu. Vo videoškolení sa lektor podrobnejšie pozerá na tento inštitút, ktorý je novozavedený, na jeho kategórie v podobe sudcovskej a zákonnej koncentrácie, na novinky oproti doterajšiemu modelu fungovania civilného procesu, na účinky, ktoré bude mať koncentrácia na postavenie sporových strán, a na postup súdu v konaní.

  24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

  Detail
 • Koncentrácia konania pri opravných prostriedkoch

  Koncentrácia konania predstavuje jednu z noviniek, ktorú zavádza Civilný sporový poriadok a predstavuje jeden z nosných pilierov rekodifikácie a nového prístupu zákonodarcu k súdnemu konaniu. Vo videoškolení JUDr. Juraj Kotrusz rozoberá okrem iného základné princípy konania, zákonnú koncentráciu, odvolacie konanie, dokazovanie v odvolacom konaní i dovolanie.

  24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

  Detail
 • Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

  Lektorka Ing. Dagmar Melotíkova vo videoškolení vysvetľuje, ako v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní postupovať pri príprave podkladov na zákazku s nízkou hodnotou.

  24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

  Detail