Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Judikatúra k nelegálnej práci (ONLINE verzia)

  Výber obsahuje 54 rozhodnutí súdov k právnej úprave nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Obsahuje rozhodnutia k posudzovaniu výkonu závislej práce bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu a porušenia povinnosti prihlasovania do registra poistencov. Zaradené sú tiež rozhodnutia, v ktorých bolo rozhodované o odkladnom účinku správnej žaloby, o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu pri nelegálnom zamestnávaní a o ukladaných pokutách.

  25,80 € s DPH 21,50 € bez DPH

  Detail
 • Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2023

  V poradí, už ôsme vydanie sa nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. 10. 2023, kde dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Zameriame sa na zmenu registračného poplatku od 1. 7. 2023 za zápis držiteľa do evidencie vozidiel. Zmeny sa dotkli sadzobníka správnych poplatkov, ktorý priamo ovplyvňuje ekologický koeficient vozidla stanovený v závislosti od druhu vozidla s ohľadom na druh paliva a emisnú normu euro. Prehľad ďalších tém nájdete v obsahu nižšie.

  16,02 € s DPH 13,35 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • DNA Lídra 2023

  Pozývame vás na 5. ročník podujatia DNA Lídra 2023, ktoré je nevšedným spojením biznisu a kultúry. Môžete sa tešiť na príbehy 8 úspešných lídrov z oblasti biznisu, športu a kultúry. Zažijete deň plný inšpirácie, networkingu a nových podnetov pre vás biznis.

  114 € s DPH 95 € bez DPH

  Detail
 • Predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetu a digitálnych platforiem z pohľadu DPH

  Predávate alebo sa chystáte predávať tovar či služby cez internet? Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým nájdete odpovede na široké spektrum otázok súvisiacich s podnikaním na internete – od právnej základne povinností e-shopu a digitálnych platforiem cez účtovné prípady až po špecifiká elektronického obchodu z hľadiska DPH. Pristavíme sa pri zľavových portáloch, povinnostiach zásielkového predaja v medzinárodnom meradle, pri osobitných schémach OSS (one-stop-shop), ako aj zmenách od 1. 1. 2024.

  72 € s DPH 60 € bez DPH

  Detail
 • Kybernetická bezpečnosť 2023

  Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023. V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od zdôraznenia reálneho presahu notácie informačnej architektúry a kybernetickej bezpečnosti, resp. riadenia kybernetických rizík, cez odolnosť v kyberpriestore založenú na každodennej realite, bilancii auditu a posudzovania kyberbezpečnosti až po ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov.

  348 € s DPH 290 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Občiansky zákonník - Veľký komentár

  Veľký komentár zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  83,60 € s DPH 76 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Aj v roku 2023 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
  Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu ako na to.

  18,96 € s DPH 15,80 € bez DPH

  Detail
 • Zákonník práce – Veľký komentár

  Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľov.

  147,29 € s DPH 133,90 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Veľký komentár

  Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy – fyzických a právnických osôb. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má dlhú históriu, v ktorej nevznikla zatiaľ potreba novej právnej úpravy. Pre porovnanie – právny predpis v susednej Českej republike o správnom konaní je z roku 2004.

  53,13 € 45,10 € s DPH 48,30 € 41 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - komentár

  Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobudol účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie.


  Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon“).

  13,64 € 10,89 € s DPH 12,40 € 9,90 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o archívoch a registratúrach

  Podľa právneho stavu k 3. 3. 2021 (Úplné znenia zákonov 8/2021).

  7,99 € 6,36 € s DPH 6,66 € 5,30 € bez DPH

  Detail