Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Daňový špeciál 2/2023

  Daňový špeciál 2/2023 prináša prakticky spracovanú tému odpisov majetku právnických osôb v situácii, keď rozdiel účtovných a daňových pravidiel vyžaduje úpravy v daňovom priznaní. Z aktuálnych zmien od 1. 1. 2023 sme si vybrali nové pravidlá oznamovacích povinností daňovníkov vyplývajúce z implementácie európskej smernice DAC 7. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem za určených podmienok nahlasujú informácie o predávajúcich a pomáhajú tak eliminovať daňové úniky v priestore EÚ. Nový je i spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným on-line prostriedkami. Vysvetlíme, ako postupovať.

  24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

  Detail
 • Prechodné obdobie po reforme výstavby a územného plánovania od 1. apríla 2024

  Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe od 1. apríla 2024 nahradia takmer polstoročný stavebný zákon z roku 1976. Ako bude vyzerať prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti nového zákona o výstavbe a nového zákona o územnom plánovaní, vám priblíži Mgr. Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2023

  V hlavnej téme rozoberieme podrobnejšie zmeny v DPH. Zrušenie vzniku registračnej povinnosti pre DPH a možnosť deregistrácie pre zdaniteľné osoby usadené na Slovensku za istých podmienok, znížená sadzba 10 % a iné. Taktiež sme pripravili metodickú pomôcku, ktorá sa venuje povinnostiam materskej účtovnej jednotky ako zostavovateľovi konsolidovanej účtovnej závierky a nadväzujúcim povinnostiam. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu publikácie.

  20,56 € s DPH 17,13 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Prijímanie, vzdelávanie a výchova žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa individuálneho vzdelávacieho programu v roku 2023

  PhDr. Marek Havrila, PhD., vám pomôže na webinári pochopiť proces prijímania a následne vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), osobitne so zdravotným znevýhodnením. Z pohľadu materskej, základnej a strednej školy si odprezentujeme, ako postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Najčastejšie chyby pri používaní pravidiel INCOTERMS

  Ste podnikateľom, zamestnancom logistiky alebo pracujete na oddelení nákupu? Pozor na najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza v súvislosti s pravidlami INCOTERMS. O ktoré chyby ide a ako im predísť, vám porozpráva Marian Šašala, ktorý má viac ako 25-ročné skúsenosti v colnej problematike. Poskytne vám niekoľko overených rád, ako sa vo firme popasovať s jedenástimi najčastejšie používanými pravidlami INCOTERMS.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail
 • GDPR pre školy v roku 2023

  Na 2 - hodinovom webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax škôl i najpálčivejšie problémy, ktoré školy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách na školách zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo dôvodom cca 3 až 4 sankcií a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

  Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

  204,00 € s DPH 170,00 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.

  V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

  25,38 € s DPH 21,15 € bez DPH

  Detail
 • Ročné PROFIvzdelávanie

  Potrebujete sa školiť vy alebo vaši zamestnanci viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate za bezkonkurenčnú cenu prístup k viac ako 150 webinárom z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu.

  468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2022

  Po prečítaní septembrového spojeného vydania získate lepší prehľad v týchto témach - možnosti žiadať flexibilné formy práce, nevyčerpaná dovolenka, viac pracovných vzťahov u jedného zamestnávateľa, zmena stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, stravovanie zamestnancov a iné.
  Viac sa dočítate v obsahu nižšie.

  15,70 € 9,96 € s DPH 13,08 € 8,30 € bez DPH

  Detail
 • Sprievodca civilnej ochrany pre povodne

  Publikácia obsahuje niekoľko ťažiskových tém, medzi ktorí patrí - úprava záchranných prác a vyhlasovanie mimoriadnej situácie, ktorá sa viaže na uplatňovanie mechanizmov a finančných nástrojov aj podľa zákona o povodniach. Publikácia rieši tiež jednorazovú finančnú pomoc, ktorú si občania môžu uplatniť pri poškodení obydlia a vzorové dokumenty a tabuľky pre potreby riešenia povodní.

  28,90 € 23,16 € s DPH 24,08 € 19,30 € bez DPH

  Detail
 • Začnite už! 36 +1 objavov, ako začať a úspešne dokončiť

  Príbeh firmy Poradca podnikateľa a jej zakladateľov. Zapisovanie cieľov a vízií je fajn, ale rovnako ťažké je realizovať kroky na ich splnenie a hlavne vytrvať, nevzdať sa pri prvom neúspechu a dovoliť  sebe samému robiť chyby.  Počiatočná akcia je dôležitá, preto „Začni už!“

  15,70 € 12,56 € s DPH 14,27 € 11,42 € bez DPH

  Detail