Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2023

  V septembrovom vydaní sa dočítate o novele zákona o sociálnom poistení. Od augusta priniesla zmenu týkajúcu sa odpustenia časti odvodov, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca v potravinárskom priemysle. Bližšie si rozoberieme i hlavnú tému zdaňovanie podielu na zisku vyplateného fyzickej osobe, v ktorej si rozoberieme legislatívnu i praktickú podobu. Priblížime i zostatkovú cenu v daňových výdavkoch, ktorá sa viaže k majetku. Zistíte v akej výške a za akých podmienok je majetok uznaným daňovým výdavkom. Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

  18,48 € s DPH 15,40 € bez DPH

  Detail
 • Zdaňovanie virtuálnych mien – nové možnosti zníženia daňovo-odvodovej záťaže od 1. 1. 2024

  S účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza novela zákona o dani z príjmov dva nové nástroje, ktorých kombináciou si budete môcť znížiť daňovo-odvodovú záťaž pri predaji virtuálnych mien. Prvým nástrojom je čiastočné oslobodenie príjmu z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby. Druhým nástrojom je uplatnenie zníženej sadzby dane 7%. Novinkou je tiež to, že výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu sa nebude považovať za zdaniteľný predaj virtuálnej meny. Na webinári vám daňový poradca JUDr. Ing. Peter Schmidt priblíži všetky očakávané novinky v oblasti virtuálnych zmien a rovnako aj postup, ako si uplatniť obidva nové nástroje.

  72 € s DPH 60 € bez DPH

  Detail
 • Činnosť rady školy a jej spolupráca s riaditeľom školy v školskom roku 2023/2024

  Na webinári s PhDr. Marekom Havrilom, PhD., si vysvetlíme, ako efektívne nastaviť spoluprácu rady školy a riaditeľa školy pre školský rok 2023/2024. Prakticky si popíšeme celú činnosť rady školy – od jej zostavenia cez jej kompetencie, povinnosti, rokovania až po vzťahy k riaditeľovi školy. Hovoriť budeme aj o kompetenciách a zodpovednosti riaditeľa voči rade školy. Dozviete sa tiež, čomu sa majú vyhýbať členovia rady školy pri výkone svojej činnosti, čo si nemôže nárokovať riaditeľ vo vzťahu k rade školy, ako odvolať riaditeľa školy v kontexte podania návrhu rady školy a mnohé ďalšie praktické informácie a návody.

  72 € s DPH 60 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Zdaňovanie virtuálnych mien – nové možnosti zníženia daňovo-odvodovej záťaže od 1. 1. 2024

  S účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza novela zákona o dani z príjmov dva nové nástroje, ktorých kombináciou si budete môcť znížiť daňovo-odvodovú záťaž pri predaji virtuálnych mien. Prvým nástrojom je čiastočné oslobodenie príjmu z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby. Druhým nástrojom je uplatnenie zníženej sadzby dane 7%. Novinkou je tiež to, že výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu sa nebude považovať za zdaniteľný predaj virtuálnej meny. Na webinári vám daňový poradca JUDr. Ing. Peter Schmidt priblíži všetky očakávané novinky v oblasti virtuálnych zmien a rovnako aj postup, ako si uplatniť obidva nové nástroje.

  72 € s DPH 60 € bez DPH

  Detail
 • Nové možnosti financovania originálnych školských kompetencií po novele od 1. 9. 2023

  Novela školského zákona zavádza od 1. 9. 2023 zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií. Na webinári s uznávanou poradkyňou Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou si predstavíme zmenu financovania originálnych kompetencií v školstve, porovnáme stav pred novelou a po novele a zodpovieme vám prípadné otázky. Dozviete sa množstvo praktických informácií pre rok 2023/2024. Napríklad, ako uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

  72 € s DPH 60 € bez DPH

  Detail
 • Kybernetická bezpečnosť 2023

  Mesiac október je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Radi by sme vás pozvali na jeho otváracie podujatie, ktorým je prestížna EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť 2023. V. ročník sa bude venovať širokému spektru tém – od zdôraznenia reálneho presahu notácie informačnej architektúry a kybernetickej bezpečnosti, resp. riadenia kybernetických rizík, cez odolnosť v kyberpriestore založenú na každodennej realite, bilancii auditu a posudzovania kyberbezpečnosti až po ľudské zdroje v kyberbezpečnosti a ochrane údajov.

  348 € s DPH 290 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Aj v roku 2023 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
  Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu ako na to.

  18,96 € s DPH 15,80 € bez DPH

  Detail
 • Zákonník práce – Veľký komentár

  Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľov.

  147,29 € s DPH 133,90 € bez DPH

  Detail
 • Mzdové centrum - odborný online systém

  Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

  402 € s DPH 335 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac