Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2023

  Spojené vydanie tentokrát rozoberá tieto témy - novela Zákonníka práce č. 350/2022 Z. z. účinná od 1. 11. 2022, platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, ako dobre nastaviť odmeňovanie zamestnancov v pracovnej zmluve, povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2022 a pri prechode na rok 2023, povinnosti poistenca a platiteľov poistného voči zdravotnej poisťovni, mzdové veličiny v roku 2023 a iné. Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

  19,39 € s DPH 16,16 € bez DPH

  Detail
 • Dôležitá novela Infozákona účinná od 1. januára 2023

  V novembri 2022 bola v parlamente schválená dlho očakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon), ktorá prináša viacero významných zmien tak v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť, ako aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Novela zároveň reaguje aj na problémy aplikačnej praxe, osobitne na fenomén tzv. šikanóznych infožiadostí. Prináša tiež výrazné zmeny aj pre špecifické povinné osoby, ktorými sú štátne podniky, vodárne a štátne a verejné obchodné spoločnosti.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2022

  Desiate vydanie prináša prehľad v týchto témach - pracovná pohotovosť, novela Zákonníka práce – transpozícia smerníc EP a Rady (EÚ), novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť, cookies a GDPR, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov a iné. Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

  12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Povinnosti mzdovej účtovníčky na prelome rokov 2022/2023

  Počas jediného dňa sa na webinári s vyhľadávanou lektorkou Júliou Pšenkovou dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2022/2023. Dopodrobna spoznáte legislatívne novinky k 1. januáru 2023 a takisto si osvojíte všetky praktické postupy. Rozoberať budeme ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, mzdové listy či zostatok dovoleniek a ich správne preklopenie do nového kalendárneho roku, evidenciu tvorby a čerpanie sociálneho fondu, preukázateľnosť dokladov pri daňovom bonuse a podobne.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2022 a zmeny pre rok 2023

  Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas v historickej atmosfére perly Vysokých Tatier. V populárnom Grandhoteli Starý Smokovec**** pre vás už 8-krát organizujeme prestížnu PP konferenciu, ktorá vás pripraví na plynulý prechod do nového účtovného obdobia. Podujatie sa koná v čase, kedy už budú schválené zmeny v DPH, DzP, daňovom poriadku aj v oblasti miezd pre rok 2023. Prevedie vás nimi trojica obľúbených lektorov – Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy a Júlia Pšenková.

  444,00 € s DPH 370,00 € bez DPH

  Detail
 • Ako sa pripraviť na kontrolu GDPR?

  Počas dvojhodinového webinára s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si na fiktívnej kontrole vyskúšate jej priebeh od začiatku až do konca. Ako kontrolovaná osoba tak získate dokonalý prehľad o svojich právach a povinnostiach, ako aj o tom, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail

Odporúčame

Viac
 • Mzdové centrum - odborný online systém

  Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

  402,00 € s DPH 335,00 € bez DPH

  Detail
 • EPI Právny online systém

  EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.


  Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, umožní každému užívateľovi byť vysoko efektívnym a časovo flexibilným. 

  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Prinášame vám novú praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2022. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

  14,28 € s DPH 11,90 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac