Zakon.sk - odborná literatúra

Online produkty

Viac
 • Verejná správa Slovenskej republiky - vssr.sk

  Komplexný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail
 • Daňové centrum

  Dane a účtovníctvo na jednom mieste - portál poskytujúci komplexné informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  198,72 € s DPH 165,60 € bez DPH

  Detail
 • EPI Právny systém

  Právny systém je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov.


  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail

Najnovšie knihy a časopisy

Viac
 • Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2016

  Mzdové nároky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, Životné minimum od 1. 7. 2016, Zvýšenie maximálnej sumy nemocenskej dávky od 1. 1. 2016 a podmienky jej vyplácania, Ceny a výhry z daňového hľadiska, Práca v zahraničí – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,...

  9,05 € s DPH 7,54 € bez DPH

  Detail
 • ZISK manažment 8/2016

  Mesačník Zisk manažment je určený pre manažérov, personalistov, marketérov, obchodníkov, podnikateľov a všetkých, ktorých zaujíma osobný a profesionálny rast.

  2,90 € s DPH 2,42 € bez DPH

  Detail
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2016

  Daňová kontrola, Výber metódy uplatňovania výdavkov podnikateľa – fyzickej osoby, Ceny a výhry na pracovisku a ich zdaňovanie, Osobitosti uplatňovania zrážkovej dane na príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, Vstupná cena hmotného majetku,...

  9,46 € s DPH 7,88 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia a konferencie

Viac
 • Civilný sporový poriadok

  V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobudol 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov – Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať dvojica vynikajúcich odborníkov: JUDr. Duditš a JUDr. Molnár, ktorí predstavia základné princípy CSP, nové inštitúty sporového konania i nové pojmy. Venovať sa budú i novotám v odvolacom konaní, dokazovaniu s akcentom na novinky v dôkaznom práve i rozsudkom.

  120,00 € s DPH 100,00 € bez DPH

  Detail
 • Cestovné náhrady

  Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s témou večne živou – Cestovné náhrady.

  78,00 € s DPH 65,00 € bez DPH

  Detail

Najnovšie videoškolenia

Viac