Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac

Aktuálne školenia

Viac
 • Aké sú verejné prostriedky pre starostov, primátorov a poslancov a ako s nimi nakladať?

  Čo všetko predstavuje verejné prostriedky, ako s nimi nakladať, ako zabezpečiť dohľad nad nimi a v neposlednom rade, na čo si dať v praxi pozor? Či už ste novým, prípadne aj opätovne zvoleným starostom, primátorom alebo poslancom, na tomto webinári si osvojíte všetky znalosti i praktické postupy súvisiace s používaním a kontrolou verejných prostriedkov, ktoré musíte poznať a ovládať.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Vybrané problémy v oblasti DzP na konci roka 2022

  V nadväznosti na aktuálne najčastejšie problémy v oblasti DzP pred koncom roka 2022, pre vás organizujeme praktický webinár s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým. Poradí vám a poskytne tiež možnosť odborne sa poradiť v týchto 3 najpálčivejších témach: 1. Daňové dopady na základ dane u daňovníka, ktorý neuhradí vybrané záväzky do konca roka; 2. Daňová uznateľnosť rezerv a opravných položiek ako súčasť uzávierkových účtovných operácii; 3. Daňový dopad uzávierkových účtových operácii (nevyfakturované dodávky, dotácie, príspevky), ktorých skutočnosť sa zistí do dňa zostavenia UZ za rok 2022.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2023 a vybrané problémy v praxi

  Nenechajte si ujsť overený výklad daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého k najdôležitejším zmenám v DPH aj DzP od 1. 1. 2023. Rozoberať budeme novinky v registračnom procese, oznamovacích pravidlách, e-faktúrach, úrokových nákladoch, odpisovaní pohľadávky, kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami, oprave základu dane nevymožiteľných pohľadávok, nájomnom, ako aj zmeny pri zahraničnom obchode. Toľko zmien? Áno, to je len zlomok noviniek, ktoré si pre nás zákonodarcovia pripravili v daňovej legislatíve na rok 2023. Radi vám ich predstavíme a pomôžeme s ich aplikačnou praxou.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail

Odporúčame

Viac
 • Daňové centrum - odborný online systém

  Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.


  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

  402,00 € s DPH 335,00 € bez DPH

  Detail
 • Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

  Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

  204,00 € s DPH 170,00 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.

  V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

  25,40 € s DPH 21,17 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Zákon o e–Governmente – Komentár

  Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým, ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať podania elektronickým spôsobom.


  V neposlednom rade je komentár určený právnikom a tiež študentom práva v rámci práva informačných a komunikačných technológií, ako aj iných oblastí práva (obchodné právo, správne právo, občianske právo), v ktorých dochádza k nárastu používania elektronických služieb. Predkladaný komentár tvorí nepochybne dobrý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov.

  39,93 € 27,94 € s DPH 36,30 € 25,40 € bez DPH

  Detail
 • Informácie o účtoch pre neziskové organizácie (2022)

  Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období od 1. januára 2022 od našej renomovanej autorky Ing. Jany Vrškovej.

  22,99 € 19,50 € s DPH 19,16 € 16,25 € bez DPH

  Detail
 • Kolekcia motivačných kníh (3 knihy)

  Túžite po úspechu? Získajte sériu motivačných kníh od autora Juraja Málika, majiteľa prosperujúcej a stabilnej spoločnosti Poradca podnikateľa, ktorá je na trhu už takmer 30 rokov.

  27,90 € 22,32 € s DPH 25,36 € 20,29 € bez DPH

  Detail