Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Pravidlá rozpočtového hospodárenia pre rozpočtové a príspevkové organizácie, školy a školské zariadenia v roku 2024

  Hľadáte spoľahlivý výklad pravidiel rozpočtového hospodárenia? Pripravili sme pre vás webinár priamo s predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou, ktorá vám poskytne overené informácie a odpovede na všetky vaše otázky. Rozpočtové a príspevkové organizácie sa dozvedia, aké sú ich kompetencie a povinnosti pri zostavovaní, plnení či schvaľovaní rozpočtu, ako aj pri hospodárení s verejnými financiami.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Zmena životného minima a jej vplyv na exekúcie od 1. 7. 2024

  Od 1. júla 2024 vstupuje do platnosti nová výška životného minima. Ako ovplyvní daňové limity, nezdaniteľné časti mzdy a odvody? Ako sa zmení výpočet rodičovského príspevku? Aké sú nové nepostihnuteľné časti mzdy a ako to ovplyvní exekúcie vedené voči zamestnancom? Ako sa v praxi upravia exekučné zrážky zo mzdy v súlade s novými pravidlami? Aj vy hľadáte odpovede na tieto či iné otázky súvisiace s novým životným minimom? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s renomovanou odborníčkou Júliou Pšenkovou.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Pracovná činnosť pedagogického asistenta v školskom roku 2024/2025

  Vedenie škôl, hľadáte komplexný prehľad o pracovnej činnosti pedagogického asistenta? Všetko, čo potrebujete vedieť vám prinášame vo webinári s jedným z našich top lektorov PhDr. Marekom Havrilom, PhD. Podrobne s vami rozoberie všetky pracovné aspekty pôsobenia pedagogického asistenta v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Zameriame sa na jeho kvalifikačné predpoklady, úlohy a zodpovednosti, spôsob zaradenia do platových a pracovných tried, výkon 1. atestácie, spoluprácu s učiteľom a členmi školského podporného tímu, podporné opatrenia a oveľa viac.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Oprava základu dane od A po Z z pohľadu DPH a dane z príjmov a účtovníctva v roku 2024

  Nie ste si istý, ako správne opraviť základ dane a daň v DPH, DzP a účtovníctve v roku 2024? Spolu s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sme pre vás zostavili špeciálny webinár, ktorý vám bude slúžiť ako praktický návod k oprave základu dane. Vo webinári sa oboznámite s dôležitými pojmami, naučíte sa identifikovať prípady opravy, vyplňovať opravné doklady, zaúčtovať opravu na príslušných účtoch v účtovníctve a tiež zohľadniť všetky opravy základu dane v účtovnej uzávierke.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky po novele od 1. augusta 2024

  Novela zákona o verejnom obstarávaní zavádza od 1. augusta veľké množstvo zmien, zjednodušení, ale aj povinností. Spolu s Mgr. Katarínou Hreusovou z Úradu pre verejné obstarávanie si na webinári predstavíme zásadné body novely, ktoré sa týkajú realizácie zákaziek malého rozsahu a podlimitných zákaziek. Dozviete sa, aké sú nové finančné limity, ktoré podlimitné zákazky budú povinne zverejňované a ktoré nie, pri ktorých podlimitných zákazkách budú povinné náležitosti výzvy, ako určiť podmienky účasti pri podlimitných zákazkách a mnoho ďalších prínosných informácií.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Požiadavky na transparentnosť odmeňovania mužov a žien v roku 2024

  Od roku 2023 je účinná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 o rovnakom odmeňovaní mužov aj žien. Aké povinnosti by mala priniesť zamestnávateľom transpozícia tejto smernice do slovenských právnych predpisov a aké dočasné vyrovnávacie opatrenia môžete zaviesť, aby ste dosiahli rodovú rovnosť? Využite príležitosť získať overené informácie a návody do praxe priamo od Mgr. Miroslavy Mošonovej, ktorá profesionálne pôsobí na inšpektoráte práce. Dozviete sa, ako nastaviť transparentné odmeňovanie v súlade s novou legislatívou, kedy je rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami prípustné a kedy nie, ako riešiť najčastejšie prípady diskriminácie na pracovisku a mnoho ďalšieho.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Daňové centrum - odborný online systém

  Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

  426 € s DPH 355 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  Aj v roku 2024 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
  Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu, ako na to.

  22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

  Detail
 • Ročné PROFIvzdelávanie

  Potrebujete sa školiť viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate na vzhliadnutie viac ako 200 webinárov naživo. Predplatné obsahuje webináre z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu. Na stiahnutie máte navyše školiace materiály, vzory a iné bonusy. Vďaka online chatu, nie ste ukrátení ani o príležitosť odborne sa poradiť s lektorom. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma – školia vás tí najlepší z najlepších.

  468 € s DPH 390 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Zákon o Policajnom zbore (2022)

  Podľa právneho stavu k 10. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 20/2022).

  9,18 € 7,26 € s DPH 7,65 € 6,05 € bez DPH

  Detail
 • Dane a účtovníctvo 6/2024

  Najnovšia novela zákona o DPH, opravné a dodatočné daňové priznania, staronová minimálna daň od 1. 1. 2024 – to sú hlavné témy 6. vydania DaÚ. Siahnite po našich praktických a spoľahlivých vysvetleniach. Dozviete sa viac aj k téme obchodovania s Čínou, resp. inými tretími krajinami. Rozoberieme si ďalšie zaujímavé európske judikáty z oblasti odpočtu DPH. Upozorníme na zvýšenie správnych poplatkov od 1. 4. 2024. To všetko s dôrazom na vašu prax doplnené množstvom príkladov z našej Daňovej pohotovosti.

  22,74 € 15,90 € s DPH 18,95 € 13,25 € bez DPH

  Detail
 • Začnite už! / Ťahák na úspech

  Novinka dvojjazyčná kniha v anglickom jazyku od úspešného autora kníh (Začnite Už!, Objavte svoj talent, Ťahák na úspech, Tvrdohlavé Básne, Tvrdohlavé Básne 2) je v predaji. Juraj Málik je úspešným podnikateľom, báječným motivátorom seba aj všetkých okolo, má športového ducha a veľké srdce. Juraj Málik: Určite ste to zažili. Boli ste na školení osobného rastu a na druhý deň ste si pamätali len útržky. O týždeň možno len jednu myšlienku. O mesiac (bez poznámok) nič. Možno len to, aké boli chlebíčky alebo aká hrozná bola káva z automatu.

  15 € 12,43 € s DPH 13,64 € 11,30 € bez DPH

  Detail