Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

Obľúbené

Ponúkame rýchly a štruktúrovaný pohľad na bezpečnosť nielen pre ľudí zaoberajúcich sa bezpečnosťou či environmentalistov. Všetko online na jednom mieste, dostupné kedykoľvek z ľubovoľného zariadenia. Zrozumiteľne a ľudsky poskytujeme praktické odporúčania odborníkov k legislatíve, či tvorbe vzorových dokumentov. Buďte včas informovaní o zmenách a vyhnite sa nesplneniu legislatívnych povinností či bezpečnostnému incidentu. Bezpečnosť v praxi je určený pre firmy, organizácie, manažérov, bezpečnostných pracovníkov, environmentalistov, zamestnávateľov, štátnu správu, mestá i obce.

Cena s DPH
291 €
Cena bez DPH
242,50 €
Rok vydania
2020-2024
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

Ponúkame rýchly a štruktúrovaný pohľad na bezpečnosť nielen pre ľudí zaoberajúcich sa bezpečnosťou či environmentalistov. Všetko online na jednom mieste, dostupné kedykoľvek z ľubovoľného zariadenia.
Zrozumiteľne a ľudsky poskytujeme praktické odporúčania odborníkov k legislatíve, či tvorbe vzorových dokumentov. Buďte včas informovaní o zmenách a vyhnite sa nesplneniu legislatívnych povinností či bezpečnostnému incidentu. Bezpečnosť v praxi je určený pre firmy, organizácie, manažérov, bezpečnostných pracovníkov, environmentalistov, zamestnávateľov, štátnu správu, mestá i obce.

Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál u nás, ktorý:

 • ako jediný u nás komplexne rieši všetky oblasti bezpečnosti firiem a zamestnávateľov, a to: Bezpečnosť pri práci (BOZP, OPP, CO), Informačná bezpečnosť (kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov) a Životné prostredie (odpady, ovzdušie, vody, IPKZ či EIA), ako aj kontroly a sankcie,
 • upozorňuje na bezpečnostné hrozby, riziká a opatrenia,
 • poskytuje odborné a praktické informácie pre bezpečnostných pracovníkov, environmentalistov a manažérov,
 • je tvorený širokým tímom odborníkov a autorít pre jednotlivé oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, 
 • ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment od stratégie až po detail.

 

 

Poskytované formy

 • odborných článkov a príkladov z praxe,
 • on-line vzdelávania pomocou videoškolení
 • vrátane vzorov zmlúv, smerníc, tlačív a formulárov, dôvodových správ,
 • s aktívnym prelinkovaním na novú legislatívu (Zbierky zákonov SR a ČR, súvisiace predpisy, články a dokumenty),  
 • s možnosťou nastavenia emailových notifikácií o zmenách a personalizovanými funkciami a
 • zasielaním mesačných BvP novín priamo na váš email

Portál je dostupný online kedykoľvek a kdekoľvek 24/7, bez nutnosti technických inštalácií, z ľubovoľného zariadenia.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu s prepojením na súvisiace dokumenty a novelizovanú legislatívu, personalizovaným funkciám, videoškoleniam portálu www.bezpecnostvpraxi.sk.
 

Na jednom mieste nájdete všetky hlavné oblasti

 • kybernetickú bezpečnosť,
 • ochranu osobných údajov (OOÚ a GDPR),
 • bezpečnosť a zdravie (BOZP),
 • ochranu pred požiarmi (OPP),
 • ochranu životného prostredia (vrátane odpadového hospodárstva),
 • ochranu osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment),
 • v neposlednom rade aj sankcie a kontroly k uvedeným oblastiam.
 

Unikátne špecifiká

 • komplexne rieši bezpečnostný manažment pre organizácie a zamestnávateľov,
 • tvorený tímom odborníkov v súvislostiach a na príkladoch z praxe,
 • denne upozorňujeme na nové odborné informácie, možné pokuty,
 • prehľadný, s jednoduchým Navigátorom – od stratégie až po detail,
 • ponúka rýchly manažérsky nadhľad.
 

Obsah, služby a funkcie

 • prehľad o platnej legislatíve a aktuálnych zmenách – odborné články, príklady z praxe,
  zbierka SR, ČR, predpisy EÚ, komentáre, vzory zmlúv, smernice, formuláre,
 • praktický Navigátor – manažérsky nadhľad pre celú bezpečnostnú politiku firmy,
 • formou notifikácií upozorňuje na zmeny v legislatíve,
 • informuje o nových skutočnostiach formou mesačných BvP novín priamo na váš email,
 • pravidelné online rozhovory s odborníkmi na aktuálne témy s možnosťou klásť otázky lektorovi v čase konania,
 • odpovede na e-mailové otázky,
 • odborné videoškolenia k aktuálnym bezpečnostným témam,
 • personalizované funkcie – moje záložky, moje poznámky, moja história,
 • aktívne prelinkovanie a odkazy na súvisiaci obsah a legislatívu,
 • denne aktualizované, dostupné 24/7 online kdekoľvek a kedykoľvek.
 

Kompletný prehľad služieb a funkcií

OBSAH

 Bezplatný prístup

 Platený prístup

 Zbierka zákonov SR

 Zbierka zákonov ČR

 TOP témy

 Aktuality

 Predpisy EÚ

 Komentované ustanovenia

 On-line knihy

 Odborné články

 Príklady z praxe

 Vzory zmlúv a právnych podaní

 Interné firemné predpisy

 Rozhodnutia súdov

 Dôvodové správy

 Videoškolenia, Videozáznamy

 Tlačivá a formuláre Vybrané

E-mailové notifikácie

 Bezplatný prístup

 Platený prístup

 Práve vyšlo v ZZ SR (v deň vydania)

 Práve vyšlo v Sb. Z ČR (v deň vydania)

 Nové účinné predpisy SR (týždenne)

 Nové účinné predpisy ČR (týždenne)

 Nové konsolidované znenia SR (týždenne)

 Nové konsolidované znenia ČR (týždenne)

FUNKCIE

 Bezplatný prístup

 Platený prístup

 Vytlačiť dokument

 Uložiť dokument v PDF

 Citačný asistent (v Zbierke zákonov SR)

 Odoslať odkaz na dokument e-mailom

 Aktívne odkazy na predpisy v texte dokumentu

 Aktívne odkazy na súvisiace dokumenty priamo pod článkom 

 Moje záložky – ukladanie dokumentov do vlastných zložiek

 Moja história – zoznam dokumentov, ktoré ste prezerali

 Moje poznámky – vlastné poznámky k článkom