Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

Obľúbené

Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu na jednom mieste. Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia (odpadov). Upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie, bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné hrozby.

Cena s DPH
231,00 €
Cena bez DPH
192,50 €
Rok vydania
2020-2023
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu na jednom mieste. Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia (odpadov). Upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie, bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné hrozby.
Dáva praktické odporúčania odborníkov k platnej aj pripravovanej legislatíve. Buďte včas informovaní o zmenách a vyhnite sa nesplneniu legislatívnych povinností. Určený je pre organizácie, firmy, manažérov, bezpečnostných pracovníkov, zamestnávateľov, štátnu správu, mestá i obce.

Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál u nás, ktorý:

 • prinášadenne aktualizované odborné články a rady k témam COVID-19 tak pre širokú verejnosť, ako aj firmy/organizácie, zamestnávateľov i zamestnancov (bezpečnostný Check-list – varovania, opatrenia a usmernenia, problematika respirátorov, ochranných rúšok, dezinfekcie a iné),
 • ako jediný u nás komplexne rieši všetky oblasti bezpečnosti firiem a zamestnávateľov, a to: Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochranaživotného prostredia(odpadového hospodárstva), ako aj kontrolu a sankcie,
 • upozorňuje na bezpečnostné hrozby, riziká a opatrenia,
 • poskytuje odborné a praktické informácie pre bezpečnostných pracovníkov a manažérov,
 • je tvorený širokým tímom odborníkov a autorít pre jednotlivé oblasti bezpečnosti, 
 • ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný manažment od stratégie až po detail.

A to všetko formou:

 • odborných článkov a príkladov z praxe,
 • on-line vzdelávania pomocou videoškolení
 • vrátane vzorov zmlúv, smerníc, tlačív a formulárov, dôvodových správ,
 • s aktívnym prelinkovaním na novú legislatívu (Zbierky zákonov SR a ČR, súvisiace predpisy, články a dokumenty),  
 • s možnosťou nastaveniaemailových notifikácií o zmenách a personalizovanými funkciami a
 • zasielaním mesačných BvP novín priamo na váš email


Portál je dostupný online kedykoľvek a kdekoľvek 24/7, bez nutnosti technických inštalácií, z ľubovoľného zariadenia.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu s prepojením na súvisiace dokumenty a novelizovanú legislatívu, personalizovaným funkciám, videoškoleniam portálu www.bezpecnostvpraxi.sk.

Na jednom mieste nájdete všetky hlavné oblasti:

 • kybernetickú bezpečnosť,
 • ochranu osobných údajov (OOÚ a GDPR),
 • bezpečnosť a zdravie (BOZP),
 • ochranu pred požiarmi (OPP),
 • ochranu životného prostredia (vrátane odpadového hospodárstva),
 • ochranu osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment),
 • v neposlednom rade aj sankcie a kontroly k uvedeným oblastiam.
 • bezpečnostný check-list počas pandémie COVID-19.

Unikátne špecifiká:

 • komplexne rieši bezpečnostný manažment pre organizácie a zamestnávateľov,
 • upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie, bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné riziká a hrozby,
 • tvorený tímom odborníkov v súvislostiach a na príkladoch z praxe,
 • denne upozorňujeme na nové odborné informácie, možné pokuty,
 • prehľadný, s jednoduchým Navigátorom – od stratégie až po detail,
 • ponúka rýchly manažérsky nadhľad.

Obsah, služby a funkcie:

 • prehľad o platnej legislatíve a aktuálnych zmenách – odborné články, príklady z praxe,
  zbierka SR, ČR, predpisy EÚ, komentáre, vzory zmlúv, smernice, formuláre,
 • praktický Navigátor – manažérsky nadhľad pre celú bezpečnostnú politiku firmy,
 • formou notifikácií upozorňuje na zmeny v legislatíve,
 • informuje o nových skutočnostiach formou mesačných BvP novín priamo na váš email,
 • odborné videoškolenia k aktuálnym bezpečnostným témam,
 • personalizované funkcie – moje záložky, moje poznámky, moja história,
 • aktívne prelinkovanie a odkazy na súvisiaci obsah a legislatívu,
 • denne aktualizované, dostupné 24/7 online kdekoľvek a kedykoľvek.