• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum

Daňové centrum

Daňové centrum je spoľahlivá skratka k riešeniam z oblasti daní a účtovníctva.

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Účtovné súvzťažnosti

Už po 24. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2024.
Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

Rok vydania:
2024
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková

31,20 € s DPH 26 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové centrum - odborný online systém

Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

Rok vydania:
2017-2024
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

426 € s DPH 355 € bez DPH

+ -

Smernica o odpočítaní DPH

Hlavným cieľom tejto smernice je stanoviť povinnosť a postup súvisiaci s odpočítaním dane v účtovnej jednotke v súlade so zákonom o DPH, určiť postup a vymedziť okruh činnosti pre správne odpočítanie DPH podľa činnosti spoločnosti. Opisuje zdaniteľné a oslobodené činnosti spoločnosti s reflexiou na zákon o DPH, upravuje podmienky odpočítania DPH zo zdaniteľných plnení, obmedzené odpočítanie dane pomerom, vylúčené plnenia z odpočítania dane, úpravu odpočítanej dane a opravu odpočítanej dane.

ISBN:
978-80-8186-166-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
17
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

+ -

Smernica o zaradení dlhodobého majetku a tvorbe odpisových plánov k dlhodobému majetku

Zohľadnenie skutočnej doby životnosti majetku v sústave účtovníctva má priamy vplyv na zabezpečenie zásady verného a pravdivého obrazu účtovníctva. Táto smernica stanovuje postup zistenia oceňovania hmotného a nehmotného majetku odpisovaného, rovnako aj kontroly dodržiavania právnych predpisov z pohľadu daní a účtovníctva pre zobrazenie skutočnosti a zachytenie odchýlky.

ISBN:
978-80-8186-167-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
26
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

15 € s DPH 12,50 € bez DPH

+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Aj v roku 2024 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu, ako na to.

Rok vydania:
2024
Počet strán:
135
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Eva Gášpárová

22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

Vyberte variant

Dane a Účtovníctvo (DaÚ)

Praktický odborný mesačník Dane a účtovníctvo ponúka kvalifikované informácie, tipy a názorné riešenia otázok z oblastí daní, účtovníctva a miezd. Poskytuje rady a riešenia formou odborných článkov, otázok a odpovedí, príkladov a návodov.

Mesačník získate vo viacerých formách:

  • tlačená publikácia + online ročný prístup bezplatne,
  • online ročný prístup,
  • ročný odber v tlačenej podobe,
  • jednotlivé čísla v tlačenej podobe.

Formát:
A4/online
Väzba:
Mäkká väzba
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

155,02 € s DPH 129,18 € bez DPH

Vyberte variant

Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP)

Odborný mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia.

Prostredníctvom odborných článkov, príkladov z praxe a iných dôležitých návodov a upozornení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva.

Formát:
A5/online
Väzba:
Mäkká väzba
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

176,70 € s DPH 147,25 € bez DPH

Vyberte variant

Daňový špeciál (DŠ)

Štvrťročník DAŇOVÝ ŠPECIÁL je časopis zameraný na daňovú a účtovnú problematiku.

Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov.

Formát:
A4
Väzba:
Mäkká väzba
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

93,96 € s DPH 78,30 € bez DPH

Vyberte variant

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264,21 € s DPH 220,18 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2023

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy, rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023.
Výborná pomôcka pre občanov, firmy aj subjekty verejnej správy.

ISBN:
978-80-8186-153-6
Rok vydania:
2024
Počet strán:
456
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Sidónia Jakubovie, Ing. Michaela Vidová

40,92 € s DPH 37,20 € bez DPH

+ -

EPI Finančný spravodajca

Online produkt zabezpečujúci prístup k usmerneniam, opatreniam, oznámeniam, prehľadom a vzorom tlačív Ministerstva financií SR vysvetľujúcich platnú legislatívu prevažne z oblasti daňovej, účtovnej, colnej, cenovej a rozpočtovej.

Rok vydania:
2017-2023
Formát:
A4/online
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

19,20 € s DPH 16 € bez DPH

Vyberte variant

Smernica o schválení účtovnej závierky a výsledku hospodárenia z rozhodnutia jedného spoločníka

Cieľom smernice o schválení účtovnej závierky a výsledku hospodárenia z rozhodnutia jediného spoločníka je určiť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zisku v pôsobnosti valného zhromaždenia na návrh konateľa a schválenie účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti s jediným spoločníkom. Túto povinnosť majú konatelia. Autor odporúča priložiť ako prílohu tejto smernice úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, práv a povinností spoločníkov pri rozdeľovaní výsledkov hospodárenia.

EAN kód:
9788081861475
Rok vydania:
2023
Počet strán:
14
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Výročná správa spoločnosti pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom - vzor

Účtovníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v celom systéme ekonomických informácií, poskytuje informácie a stave a pohybe majetku a záväzkov, o štruktúre nákladov a výnosov s dopadom na výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) za účtovné obdobie vo peňažných jednotkách. Jedným zo zásadných kritérií kvality týchto informácií je zabezpečenie úplnosti účtovníctva a to tak bežného účtovníctva vedeného počas roka ako aj úplnosti účtovnej závierky.

EAN kód:
9788081861482
Rok vydania:
2023
Počet strán:
27
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Cvečková, CSc.

26,94 € s DPH 22,45 € bez DPH

+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (za rok 2023)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.

Rok vydania:
2024
Počet strán:
9 + 8
Formát:
Word + Excel
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Cvečková, CSc.

9,96 € s DPH 8,30 € bez DPH

+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (za rok 2023)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky malej účtovnej jednotky. Formulár je spracovaný vo worde alebo v exceli. Zasielame vám obe verzie (word, excel) a je už len na vás, ktorá vám bude vyhovovať viac.

Rok vydania:
2024
Počet strán:
19 + 17
Formát:
Word + Excel
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Cvečková, CSc.

13,86 € s DPH 11,55 € bez DPH

+ -

Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (za rok 2023)

Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.

Rok vydania:
2024
Počet strán:
65 + 60
Formát:
Word + Excel
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Cvečková, CSc.

19,98 € s DPH 16,65 € bez DPH

+ -

Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky – digitálne účtovníctvo

Táto smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky zohľadňuje a zakomponováva ustanovenia novely č. 456/2021 Z. z. účinnej od 1. 1. 2022 k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva (tzv. digitalizácia účtovníctva). V bode č. 7 smernica podrobne popisuje a ustanovuje obeh jednotlivých druhov účtovných dokladov v účtovnej jednotke (došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, objednávky, vyúčtovania cestovných náhrad, interné doklady, skladové príjemky a výdajky a pod.). Text vyznačený červenou farbou si účtovná jednotka prispôsobí a doplní podľa konkrétnych vlastných podmienok a pomerov v účtovnej jednotke.

EAN kód:
9788081860904
Rok vydania:
2022
Počet strán:
79
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky (najdôležitejšie princípy v príkladoch)

Transferové oceňovanie je komplikovanou a komplexnou problematikou. V našej publikácii sa pokúsime túto obávanú tému „poľudštiť" a na názorných príkladoch priblížiť pre použitie v najčastejších situáciách bežných firiem. Po identifikácii závislých osôb v terminológii zákona o dani z príjmov vysvetlíme analýzu porovnateľnosti (benchmark analýzu) a preberieme si jednotlivé metódy transferového oceňovania aj so zreteľom na súčasné pandemické podmienky. Transakcie so závislými osobami ilustratívne zanalyzujeme v príkladoch, osobitne sa pristavíme pri pôžičkách.

EAN kód:
9788081860737
Rok vydania:
2021
Počet strán:
44
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Nadežda Cígerová

14,89 € s DPH 12,41 € bez DPH

+ -

Smernica o inventarizácii pokladnice

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

ISBN:
978-80-8186-038-6
EAN kód:
9788081860386
Rok vydania:
2020
Počet strán:
14
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

8,15 € s DPH 6,79 € bez DPH

+ -

Smernica o zostavení a zverejnení výročnej správy a účtovnej závierky

Táto smernica ustanovuje povinnosti a vymedzuje zodpovednosť oprávnených zamestnancov, ktorí sú zodpovední za vyhotovenie výročnej správy, účtovnej závierky a za jej zverejnenie.
Definuje vecnú a formálnu správnosť výročnej správy a účtovnej závierky vzhľadom na platnú a aktuálnu legislatívu. Upravuje rozsah údajov pri rozhodovaní o rozdelení zisku alebo straty. Stanovuje postup pre schvaľovanie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
53
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

11,99 € 7,98 € s DPH 9,99 € 6,65 € bez DPH

+ -

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

Zákon o účtovníctve vymedzuje povinnosť tvorby opravných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v § 26 ods. 3 a ods. 4. Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov známych ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Rok vydania:
2020
Počet strán:
19
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

3,84 € s DPH 3,20 € bez DPH

+ -
Stránky: