Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Akcia PDF verzia

Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

V publikácii nájdete prehľad zásad a špecifík jednoduchého účtovníctva, účtovných kníh, účtovanie jednotlivých prípadov, ktoré je potrebné posudzovať účtovne, ale aj ...

Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2019 v PDF 2019 12,30 € 9,23 € 14,76 € 11,07 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2018 v PDF 2018 14,30 € 8,58 € 17,16 € 10,30 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016/2017 v PDF 2017 12,30 € 14,76 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016 v PDF 2016 12,30 € 14,76 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

V publikácii nájdete prehľad zásad a špecifík jednoduchého účtovníctva, účtovných kníh, účtovanie jednotlivých prípadov, ktoré je potrebné posudzovať účtovne, ale aj z hľadiska dane z príjmov a v nadväznosti na toto daňové posúdenie účtovať výdavky buď ako daňové, alebo nedaňové.

V priebehu roka 2018 došlo v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva k niekoľkým zmenám platným od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019 – doplnil sa postup účtovania príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s obstarávaním alebo výmenou virtuálnej meny, spresnilo sa zaradenie výdavkov, ako sú miestne dane a poplatky, medzi ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane z príjmov, doplnil sa spôsob zaúčtovania dane z poistenia, doplnili sa nové ustanovenia o spôsobe účtovania v účtovnej jednotke, ktorá je záložným veriteľom, upresnil a doplnil sa postup účtovania dane z pridanej hodnoty.

Praktický príklad účtovania v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách s prílohami je ukážkou komplexne spracovaného jednoduchého účtovníctva vrátane účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2019 a zostavenia účtovných výkazov.

Publikácia je v závere doplnená zákonom o účtovníctve a opatrením o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v znení účinnom od 1. januára 2019.

Ukážka