Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Odporúčame PDF verzia

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s r. o., pripravilo praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2020. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

Rok vydania
2020-2016
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
<strong>Vedenie jednoduchého účtovníctva 2020 v PDF</strong> 2020 12,30 € 14,76 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2019 v PDF 2019 12,30 € 9,23 € 14,76 € 11,07 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2018 v PDF 2018 14,30 € 8,58 € 17,16 € 10,30 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016/2017 v PDF 2017 12,30 € 14,76 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016 v PDF 2016 12,30 € 14,76 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s r. o., pripravilo praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2020. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.
V príručke vás bližšie oboznámime s účtovnými zásadami, účtovnými postupmi a účtovnými knihami špecifickými pre jednoduché účtovníctvo. V publikácii nájdete množstvo príkladov účtovania v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka posúdených aj z hľadiska zákona o dani z príjmov a príklady účtovania v ostatných účtovných knihách. Súčasťou je aj podrobné rozobratie problematiky poistného a príspevkov platených podnikateľom alebo platených zamestnávateľom za zamestnancov v roku 2020.

V komplexnom praktickom príklade prinášame spôsoby účtovania účtovných prípadov reálne vznikajúcich podnikateľom v priebehu účtovného obdobia v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocnej knihe DPH a následne postup pri zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2020 vrátane vyplneného výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky.

Na záver je príručka doplnená o úplné znenie zákona o účtovníctve a opatrenie o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v znení účinnom od 1. januára 2020.

Ukážka