Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Zľava Odporúčame PDF verzia

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s r. o., pripravilo praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2021. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktoré pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

Rok vydania
2021-2016
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová
Bez DPH S DPH
<strong>Vedenie jednoduchého účtovníctva 2021 v PDF</strong> 2021 12,30 € 10,46 € 14,76 € 12,55 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2020 v PDF 2020 12,30 € 11,07 € 14,76 € 13,28 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2019 v PDF 2019 12,30 € 9,23 € 14,76 € 11,07 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2018 v PDF 2018 14,30 € 8,58 € 17,16 € 10,30 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016/2017 v PDF 2017 12,30 € 11,07 € 14,76 € 13,28 €
+ -
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2016 v PDF 2016 12,30 € 11,07 € 14,76 € 13,28 €
+ -

Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s r. o., pripravilo praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2021. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktoré pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

V príručke vás bližšie oboznámime s účtovnými zásadami, účtovnými postupmi a účtovnými knihami špecifickými pre jednoduché účtovníctvo.

V publikácii nájdete množstvo príkladov účtovania v jednotlivých stĺpcoch peňažného denníka posúdených aj z hľadiska zákona o dani z príjmov a príklady účtovania v ostatných účtovných knihách. Súčasťou je aj podrobné rozobratie problematiky poistného a príspevkov platených podnikateľom alebo platených zamestnávateľom za zamestnancov v roku 2021.

Praktický príklad účtovania v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách s prílohami je ukážkou komplexne spracovaného jednoduchého účtovníctva vrátane účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2021 a zostavenia účtovných výkazov.

Opatrením č. MF/011076/2020-74 sa s účinnosťou od 31. decembra 2020 a od 1. januára 2021 zmenili a doplnili postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Novelizované ustanovenia sa týkajú predovšetkým upresnenia účtovania ostatných výdavkov v peňažnom denníku, platby kreditnou kartou, bezodplatného nadobudnutia virtuálnej meny a účtovania dotácií na úhradu nájomného u nájomcu aj u prenajímateľa.

Vypustilo sa účtovanie kolkov ako cenín. Doplnili sa výdavky, ktoré sú súčasťou výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v členení „mzdy“ a tiež účtovanie u postupcu, ktorý je platiteľom DPH, v prípade postúpenia vlastnej pohľadávky.

Nové ustanovenie § 21a upravuje účtovanie stravovacích poukážok, elektronických stravovacích kariet, rekreačných poukazov, elektronických rekreačných poukazov a príspevku zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa.

Na záver je príručka doplnená o úplné znenie zákona o účtovníctve a o opatrenie o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov v znení účinnom od 1. januára 2021.

Ukážka