Daňové centrum - odborný online systém

Obľúbené

Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

Cena s DPH
426 €
Cena bez DPH
355 €
Rok vydania
2017-2024
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Daňové centrum - odborný online systém

Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

Obsah produktu

Odborné a praktické informácie z pohľadu všetkých druhov daní a účtovníctva:
 • Právne predpisy – zákony, vyhlášky a iné právne predpisy z oblasti daní a účtovníctva
 • Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a príkladov z praxe
 • Odborné články - články renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti s množstvom praktických príkladov, upozornení a poznámok.
 • Príklady z praxe - odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe prepojené na legislatívu.
 • Vzory (tlačivá, formuláre, zmluvy, interné firemné predpisy) - najpoužívanejšie editovateľné tlačivá a formuláre z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Dôvodové správy - dôvodové správy k zákonom schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR
 • Rozhodnutia súdov – komentované rozhodnutia súdov z oblastí daní a účtovníctva
 • Daňová TV – videoškolenia, video príklady z praxe, video rozhodnutia súdov, video články
 • Kalendáre a kalkulačky
 • Finančný spravodajca
 • Účtovné súvzťažnosti

Prečo si vybrať Daňové centrum?

Aktuálny a spoľahlivý obsah Jednoduchá práca s obsahom Odpovede na vaše otázky Informácie o zmenách
Príklady z praxe, odborné články, komentáre, účtovné súvzťažnosti... Užitočné funkcie a služby, ktoré uľahčia vašu prácu a šetria váš čas. Naši odborníci denne odpovedajú na vaše otázky telefonicky aj písomne. Sledujeme zmeny a informujeme vás priamo do e-mailovej schránky.
 

Funkcie

Personalizovaná časť MOJE DC obsahuje:

 • Moje záložky - umožňuje ukladať dokumenty do vlastných zložiek. Môžete si tak vytvárať zložky dokumentov pre každú tému alebo klienta.
 • Moja história - dokumenty, ktoré ste si prezerali sa automaticky ukladajú do histórie. Kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť a nemusíte ich znova vyhľadávať.
 • Moje poznámky - k jednotlivým dokumentom si môžete vložiť svoju vlastnú poznámku alebo ľubovoľný text.
 

Prostredníctvom ďalších funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltextu a iných spresňovacích kritérií (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry)
 • Aktívne odkazy na Zbierku zákonov - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne, na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu
 • Súvisiace dokumenty k odborným témam - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty
 • Editovateľné tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní - najpoužívanejšie tlačivá, vzory a smernice z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Možnosť vytlačiť a uložiť každý dokument  do formátu PDF
 • Citačný asistent

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • Monitoring Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ.
 • Daňové noviny - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z Daňového centra
 

Pre zákazníkov Daňového centra poskytujeme bezplatne:

 • Daňová pohotovosť – denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov a to formou: e-mail (odpoveď do 21 dní), telefón, online chat, video rozhovor a online rozhovor.