• Úvod >>
  • Mzdové centrum

Mzdové centrum - mzdy a personalistika na jednom mieste

 - online produkty, knihy, časopisy a vzdelávanie z oblasti miezd a personalistiky.


Zobrazenie:
Zoradiť:

Forma produktu Všetko

Autor Všetko

Mzdové centrum

Mzdy a personalistika na jednom mieste - portál poskytujúci komplexné informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

198,72 € s DPH 165,60 € bez DPH

+ -

Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Formát:
A5/online
Väzba:
mäkká väzba
Periodicita:
Mesačník
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

69,02 € s DPH 57,52 € bez DPH

Vyberte variant

Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne poskytuje návod, ako postupovať pri riešení personálnych a mzdových otázok a otázok z oblastí sociálneho zabezpečenia.

Formát:
A4/online
Väzba:
mäkká väzba
Periodicita:
Mesačník
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

50,09 € s DPH 41,74 € bez DPH

Vyberte variant

Úplné znenia zákonov (ÚZZ)

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu. Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

119,87 € s DPH 99,89 € bez DPH

Vyberte variant

Videoškolenia predplatné

S predplatným získate prístup k aktuálnym videoškoleniam z oblastí Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Verejná správa alebo z oblasti Právo.

Formát:
Online
Forma produktu:
Videoškolenie
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Kniha jázd

Kniha jázd je spracovaná jednoducho, automaticky počíta spotrebu pohonných látok, konečný stav tachometra, konečný stav pohonných látok v nádrži, náklady na cestu a informatívnu nadspotrebu vyjadrenú v litroch (l) a eurách (€).

Rok vydania:
2017
Formát:
MS Excel
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

7,20 € s DPH 6,00 € bez DPH

+ -

Balík Zdaňovanie príjmov

Balík Zdaňovanie príjmov obsahuje: Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2015, Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2015 a videoškolenie Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2015

Forma produktu:
Ostatné
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

33,00 € s DPH 27,50 € bez DPH

+ -

Balík Odpočítateľná položka

Balík Zdaňovanie príjmov obsahuje: Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2015, Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2014 a videoškolenie Odpočítateľná položka pre zdravotné poistenie

Forma produktu:
Ostatné
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

33,00 € s DPH 27,50 € bez DPH

+ -

Balík Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2015

Balík Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2015 obsahuje: Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2015, Práca, mzdy a odmeňovanie 3/2015

Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

13,20 € s DPH 11,00 € bez DPH

+ -

Interné firemné predpisy z oblasti BOZP

Rok vydania:
2014
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,00 € s DPH 10,00 € bez DPH

+ -

Balík: Znižovanie zdravotných odvodov – odpočítateľná položka

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza zásadnú zmenu, ktorou je odpočítateľná položka. Je koncipovaná podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa zákona o dani z príjmov, ktorá znižuje základ dane daňovníka pred výpočtom dane, s tým rozdielom, že odpočítateľná položka zníži od 1. 1. 2015 podľa zákonom ustanovených podmienok vymeriavací základ zamestnanca na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie.

Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12,00 € s DPH 10,00 € bez DPH

+ -

Dovolenka - téma v PDF formáte

Rok vydania:
2014
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Interné firemné predpisy – Požiarna ochrana, téma v PDF formáte

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok.

Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu (2015) v PDF

Každý zamestnanec je povinný riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril pri výkone práce jeho zamestnávateľ.

Rok vydania:
2015
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -