Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)

Aj online

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Formát
A5/online
Väzba
mäkká väzba
Periodicita
Mesačník
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
PMPP (tlačená publikácia) + online ročný prístup bezplatne 2019 84,61 € 101,53 €
+ -
PMPP (online) ročný prístup 57,52 € 69,02 €
+ -
PMPP (tlačená publikácia) 2019 84,61 € 101,53 €
+ -
PMPP (jednotlivé čísla)

Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.
Produkt je určený najmä pre:
 • mzdových účtovníkov
 • personalistov
 • manažérov
 • právnikov
 • zamestnancov a každého, kto chce mať prehľad v oblasti pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa prináša:
 • aktuálne platné zákony aj s komentárom
 • rady a návody pre výpočet rôznych druhov miezd a ich náhrad
 • upozornenia na podstatné zmeny v právnych predpisoch
 • pútavé články na témy: pracovné právo, riadenie ľudských zdrojov, manažment
 • bezplatná príloha Práca, mzdy a odmeňovanie (2-krát ročne vkladaná)
 • príklady a rady z praxe
 • odpovede na otázky z oblasti odmeňovania, sociálneho fondu, cestovných náhrad a iné.

VÝHODY online časopisu:
 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k informáciám
 • rýchlejší prístup k novému číslu
 • prehľadné usporiadanie textu
 • ľahká orientácia v časopise
 • vyhľadávanie v článkoch podľa zadaného kľúčového slova
 • prístup do zaplateného ročníka on-line časopisu „navždy"
 • prístup do archívu časopisu od roku 2013

Čo získate:
 • vybrané vzory tlačív
 • príklady z praxe
 • Správy pre podnikateľov - pravidelný súhrnný prehľad informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daňovej, účtovnej, mzdovej a čiastočne aj právnej legislatíve SR
 • informácie o školeniach a kurzoch
 • Kalendár daňových a odvodových povinností
 • telefonické odborné poradenstvo


SEKCIE MESAČNÍKA:
RUBRIKA Zákony a komentáre – poskytuje platné zákony so zapracovanými poslednými novelami zákona, aj s komentárom.
RUBRIKA Rok v mzdovej účtárni – sleduje najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľov v jednotlivých mesiacoch roka, túto rubriku dopĺňa kalendár podnikateľa, ktorý je súčasťou každého čísla a upozorňuje na termíny súvisiace s plnením povinností voči inštitúciám.
RUBRIKA Odborník radí – vybraní odborníci poskytujú rozoberajú problémy pracovného práva, poskytujú rady a riešenia na vybrané témy.
RUBRIKA ABC Mzdára – praktická pomôcka upozorňujúca mzdárov na výnimky, špecifiká a odchýlky ovplyvňujúce mzdu, plus príklady z praxe. Približuje praktickú stránku mzdového účtovníctva.
RUBRIKA Praktická personalistika – venuje sa problematike jednotlivých oblastí personalistiky, ktoré prispievajú k zdravému a úspešnému fungovaniu podniku ako celku.
RUBRIKA Verejná správa – práva, povinnosti, problémy a všetky osobitosti fungovania verejnej správy.
RUBRIKA Bezpečné pracovisko – rozoberá povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a upozorňuje na možnosť sankcií pri ich nedodržaní.
RUBRIKA Občan a rodina – poskytuje priestor článkom ladeným všeobecnejšie so zameraním na bežného občana, člena spoločnosti a rodiny.
RUBRIKA Zamestnávateľ a zamestnanec v EU – zameriava sa na medzinárodné aspekty pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia najmä z hľadiska európskej legislatívy a jej uplatňovania v praxi.
RUBRIKA Listáreň – je tvorená čitateľmi a na ich praktické otázky odpovedá tím expertov z oblasti pracovného práva a miezd. Rubrika je spätnou väzbou kontaktu redakcie s čitateľom.

Časový prístup
Ročný online prístup do produktu mzdové centrum získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby. Produkt sa nachádza na adrese http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pmpp.htm


Vstup do online produktu Personálny a mzdový poradca podnikateľa