Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)

Aj online verzia

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného práva. Rieši zložité prípady pracovnoprávnych vzťahov a každodenných mzdových úloh formou praktických príkladov.

Formát
A5/online
Väzba
Mäkká väzba
Periodicita
Mesačník
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
PMPP (tlačená publikácia) + online ročný prístup bezplatne 2022 106,87 € 128,24 €
+ -
PMPP (tlačená publikácia) + ročný prístup na PMPP PLUS + online ročný prístup na časopis bezplatne ročný prístup 226,87 € 272,24 €
+ -
PMPP (online) ročný prístup 72,77 € 87,32 €
+ -
PMPP (tlačená publikácia) 2022 106,87 € 128,24 €
+ -
PMPP (tlačená publikácia) 2021 106,87 € 128,24 €
+ -
PMPP (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/pmpp-jednotlive-cisla/c-4536.xhtml">jednotlivé čísla</a>) 0,00 € 0,00 €

Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného práva. Rieši zložité prípady pracovnoprávnych vzťahov a každodenných mzdových úloh formou praktických príkladov.
Produkt je určený najmä pre:
 • mzdových účtovníkov
 • personalistov
 • manažérov
 • právnikov
 • zamestnancov a každého, kto chce mať prehľad v oblasti pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa prináša:
 • aktuálne platné zákony aj s komentárom
 • rady a návody pre výpočet rôznych druhov miezd a ich náhrad
 • upozornenia na podstatné zmeny v právnych predpisoch
 • pútavé články na témy: pracovné právo, riadenie ľudských zdrojov, manažment
 • bezplatná príloha Práca, mzdy a odmeňovanie (2-krát ročne vkladaná)
 • príklady a rady z praxe
 • odpovede na otázky z oblasti odmeňovania, sociálneho fondu, cestovných náhrad a iné.

Získajte ešte viac funkcii a služieb vo svojom online časopise – TU.Čo získate:
 • vybrané vzory tlačív
 • príklady z praxe
 • správy pre podnikateľov - pravidelný súhrnný prehľad informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách, pokynoch a usmerneniach v daňovej, účtovnej, mzdovej a čiastočne aj právnej legislatíve SR
 • informácie o školeniach a kurzoch
 • kalendár daňových a odvodových povinností
 • mzdovú pohotovosť – odborníci na mzdy a personalistiku bezplatne reagujú na podnety od zákazníkov (telefonicky)


SEKCIE MESAČNÍKA:
RUBRIKA Zákony a komentáre – poskytuje platné zákony so zapracovanými poslednými novelami zákona, aj s komentárom.
RUBRIKA Rok v mzdovej účtárni – sleduje najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľov v jednotlivých mesiacoch roka, túto rubriku dopĺňa kalendár podnikateľa, ktorý je súčasťou každého čísla a upozorňuje na termíny súvisiace s plnením povinností voči inštitúciám.
RUBRIKA Odborník radí – vybraní odborníci poskytujú rozoberajú problémy pracovného práva, poskytujú rady a riešenia na vybrané témy.
RUBRIKA ABC Mzdára – praktická pomôcka upozorňujúca mzdárov na výnimky, špecifiká a odchýlky ovplyvňujúce mzdu, plus príklady z praxe. Približuje praktickú stránku mzdového účtovníctva.
RUBRIKA Praktická personalistika – venuje sa problematike jednotlivých oblastí personalistiky, ktoré prispievajú k zdravému a úspešnému fungovaniu podniku ako celku.
RUBRIKA Verejná správa – práva, povinnosti, problémy a všetky osobitosti fungovania verejnej správy.
RUBRIKA Bezpečné pracovisko – rozoberá povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a upozorňuje na možnosť sankcií pri ich nedodržaní.
RUBRIKA Občan a rodina – poskytuje priestor článkom ladeným všeobecnejšie so zameraním na bežného občana, člena spoločnosti a rodiny.
RUBRIKA Zamestnávateľ a zamestnanec v EU – zameriava sa na medzinárodné aspekty pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia najmä z hľadiska európskej legislatívy a jej uplatňovania v praxi.
RUBRIKA Listáreň – je tvorená čitateľmi a na ich praktické otázky odpovedá tím expertov z oblasti pracovného práva a miezd. Rubrika je spätnou väzbou kontaktu redakcie s čitateľom.

Časový prístup
Ročný online prístup do produktu mzdové centrum získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby. Produkt sa nachádza na adrese http://www.mzdovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pmpp.htm


Vstup do online produktu Personálny a mzdový poradca podnikateľa