Online/elektronické produkty - oblasť mzdy a personalistika

Odborný online systém Mzdové centrum ponúka spoľahlivé informácie (odborné články, príklady z praxe, vzory...) z oblasti miezd a personalistiky. Užitočné funkcie zjednodušia a zrýchlia vašu každodennú prácu a služby. Denne môžete využívať služby odborného poradenstva prostredníctvom telefónu, e-mailu, online chatu alebo online rozhovoru priamo na portáli.


 

Zobrazenie:
Zoradiť:

Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Časopis informuje o zmenách v legislatíve a poskytuje riešenie problémov z oblasti miezd, zdaňovania, odmeňovania, poistenia, personalistiky, BOZP a pracovného práva. Rieši zložité prípady pracovnoprávnych vzťahov a každodenných mzdových úloh formou praktických príkladov.

Formát:
A5/online
Väzba:
Mäkká väzba
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

152,35 € s DPH 126,96 € bez DPH

Vyberte variant

Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM)

Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť Vaše personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie.

Formát:
A4/online
Väzba:
Mäkká väzba
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

110,25 € s DPH 91,88 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdové centrum - odborný online systém

Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

Rok vydania:
2018-2024
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

426 € s DPH 355 € bez DPH

+ -

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.

Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

264,21 € s DPH 220,18 € bez DPH

Vyberte variant

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie, môže do 15. 2. 2024 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Publikácia je výbornou pomôckou pre mzdárov, ktorí v nej nájdu komplexný návod na vypísanie tlačív určených Ministerstvom financií SR v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, termíny, ktoré je treba pri ročnom zúčtovaní dodržať a množstvo praktických príkladov.

ISBN:
978-80-8186-157-4
Rok vydania:
2024
Počet strán:
64
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Eva Gášpárová

22,92 € s DPH 19,10 € bez DPH

+ -

Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

Príspevok na rekreáciu zamestnancov bol do Zákonníka práce zavedený novelou č. 347/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu. Podľa nového § 152a zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

ISBN:
978-80-8186-160-4
Rok vydania:
2024
Počet strán:
54
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

13,44 € s DPH 11,20 € bez DPH

+ -