Mzdové centrum - odborný online systém

Obľúbené

Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

Cena s DPH
426 €
Cena bez DPH
355 €
Rok vydania
2018-2024
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Mzdové centrum - odborný online systém

Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

Obsah produktu

Odborné a praktické informácie z pohľadu miezd, pracovného práva a personalistiky:
 • Právne predpisy – zákony, vyhlášky a iné právne predpisy z oblasti miezd a personalistiky
 • Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a príkladov z praxe
 • Odborné články - články renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti s množstvom praktických príkladov, upozornení a poznámok.
 • Praktické príklady - odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z účtovnej a mzdovej praxe prepojené na legislatívu.
 • Vzory (tlačivá, formuláre, zmluvy, interné firemné predpisy) - najpoužívanejšie editovateľné tlačivá a formuláre z účtovnej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Dôvodové správy - dôvodové správy k zákonom schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR
 • Rozhodnutia súdov – komentované rozhodnutia súdov z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky
 • Mzdová TV – videoškolenia, video príklady z praxe, video rozhodnutia súdov, video články
 • Kalendáre a kalkulačky

 

Funkcie

Personalizovaná časť MOJE MC

 • Moje záložky - umožňuje ukladať dokumenty do vlastných zložiek. Môžete si tak vytvárať zložky dokumentov pre každú tému alebo klienta.
 • Moja história - dokumenty, ktoré ste si prezerali sa automaticky ukladajú do histórie. Kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť a nemusíte ich znova vyhľadávať.
 • Moje poznámky - k jednotlivým dokumentom si môžete vložiť svoju vlastnú poznámku alebo ľubovoľný text.

 

Prostredníctvom ďalších funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltextu a iných spresňovacích kritérií (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry)
 • Aktívne odkazy na Zbierku zákonov - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne, na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu
 • Súvisiace dokumenty k odborným témam - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty
 • Editovateľné tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní - najpoužívanejšie tlačivá, vzory a smernice z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Možnosť vytlačiť a uložiť každý dokument  do formátu PDF
 • Citačný asistent

 

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • Monitoring Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva
 • Mzdové noviny - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z Mzdového centra

 

Pre zákazníkov Mzdového centra poskytujeme bezplatne:

 • Mzdová pohotovosť – denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov a to formou: e-mail (odpoveď do 21 dní), telefón, online chat, webinár a online rozhovor.