Aktuálny TOP

Zobrazenie:
Zoradiť:

Smernica o schválení účtovnej závierky a výsledku hospodárenia z rozhodnutia jedného spoločníka

Cieľom smernice o schválení účtovnej závierky a výsledku hospodárenia z rozhodnutia jediného spoločníka je určiť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zisku v pôsobnosti valného zhromaždenia na návrh konateľa a schválenie účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti s jediným spoločníkom. Túto povinnosť majú konatelia. Autor odporúča priložiť ako prílohu tejto smernice úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, práv a povinností spoločníkov pri rozdeľovaní výsledkov hospodárenia.

EAN kód:
9788081861475
Rok vydania:
2023
Počet strán:
14
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Výročná správa spoločnosti pre účtovné jednotky, ktorých individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom - vzor

Účtovníctvo má svoje nezastupiteľné miesto v celom systéme ekonomických informácií, poskytuje informácie a stave a pohybe majetku a záväzkov, o štruktúre nákladov a výnosov s dopadom na výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) za účtovné obdobie vo peňažných jednotkách. Jedným zo zásadných kritérií kvality týchto informácií je zabezpečenie úplnosti účtovníctva a to tak bežného účtovníctva vedeného počas roka ako aj úplnosti účtovnej závierky.

EAN kód:
9788081861482
Rok vydania:
2023
Počet strán:
27
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Cvečková, CSc.

26,94 € s DPH 22,45 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1-2/2024

Úvodné číslo ročníka 2024 obsahuje viacero zaujímavých tém. Oboznámite sa so zmenami zákona o DPH, ktoré sú platné od 1. 1. 2024. Na začiatku roka dochádza k transpozícii smernice Rady (EÚ) 2020/284 do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa dotknú poskytovateľov platobných služieb.
Blíži sa účtovná závierka 2023, preto sme pripravili praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a osoby zúčastňujúce sa procesu zostavovania účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.
Viac zaujímavých tém nájdete v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113066266
Rok vydania:
2023
Počet strán:
224
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

25,80 € s DPH 21,50 € bez DPH

+ -

Daňové centrum - odborný online systém

Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

Rok vydania:
2017-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

426 € s DPH 355 € bez DPH

+ -

Zákonník práce – Veľký komentár

Vydavateľstvo Eurokódex rozširuje svoje portfólio Veľkých komentárov o Zákonník práce. Komentár vytvorený kolektívom autorov pod vedením doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. sa zameriava na praktické situácie v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a odborovými organizáciami pôsobiacimi u zamestnávateľov.

ISBN:
978-80-8155-118-5
Rok vydania:
2023
Počet strán:
916
Formát:
17cm x 24,5cm
Väzba:
Tvrdá väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Eurokódex
Autor:
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

147,29 € s DPH 133,90 € bez DPH

Vyberte variant

Účtovné súvzťažnosti

Už po 23. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2023.
Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

Rok vydania:
2022 - 2023
Formát:
PDF
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková

26,40 € s DPH 22 € bez DPH

Vyberte variant

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Aj v roku 2023 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu ako na to.

Rok vydania:
2022 - 2023
Formát:
PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Eva Gášpárová

18,96 € s DPH 15,80 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdové centrum - odborný online systém

Mzdy a personalistika na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí miezd, pracovného práva a personalistiky podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.mzdovecentrum.sk.

Rok vydania:
2018-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

426 € s DPH 355 € bez DPH

+ -

Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Rok vydania:
2016-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

228 € s DPH 190 € bez DPH

Vyberte variant