Aktuálny TOP

Zobrazenie:
Zoradiť:

Zákonník práce, Zákon o rodičovskom príspevku, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

Podľa právneho stavu k 3. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 32/2022).

EAN kód:
8584113065481
Rok vydania:
2022
Počet strán:
160
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

15,72 € s DPH 13,10 € bez DPH

+ -

Daňové centrum - odborný online systém

Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.


Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

Rok vydania:
2017-2022
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

402,00 € s DPH 335,00 € bez DPH

+ -

Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Rok vydania:
2016-2022
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

204,00 € s DPH 170,00 € bez DPH

Vyberte variant

Dane a účtovníctvo 10/2022

Desiate vydanie prináša hĺbkový prehľad v téme vývoz tovaru do tretích krajín, kde sa pozrieme na export výrobkov do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Zaujímať nás bude hlavne pohľad zákona o DPH – možnosti oslobodenia podľa miesta dodania, reťazové obchody i preukazovanie odoslania alebo prepravy. Oboznámime Vás i s témou daňové aspekty pobytu odídencov v Slovenskej republike, kde získate na odpovede na otázky - Akými pravidlami sa riadi zamestnávanie odídencov v našom prostredí? Ako je to s ich zdravotným a sociálnym poistením? Ako sa im zdaňuje príjem? Viac info prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065429
Rok vydania:
2022
Počet strán:
84
Formát:
A4
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

16,45 € s DPH 13,71 € bez DPH

+ -

Príručka dobrého starostu v PDF (2022)

Aktualizovaná príručka pre dobrého starostu je určená starostom, ale taktiež rovnako dobre poslúži aj poslancom obecných zastupiteľstiev a pracovníkom obecných úradov.
Keďže hlavne v menších obciach nie je z finančných dôvodov k dispozícii dostatok odborného a špecializovaného personálu, aktualizovaná príručka poslúži ako návod pri riešení viacerých otázok. V príručke nájdete na jednom mieste rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie starostovia poznať.

EAN kód:
9788081861154
Rok vydania:
2022
Počet strán:
115
Formát:
A4 - PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky – digitálne účtovníctvo

Táto smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky zohľadňuje a zakomponováva ustanovenia novely č. 456/2021 Z. z. účinnej od 1. 1. 2022 k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva (tzv. digitalizácia účtovníctva). V bode č. 7 smernica podrobne popisuje a ustanovuje obeh jednotlivých druhov účtovných dokladov v účtovnej jednotke (došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, objednávky, vyúčtovania cestovných náhrad, interné doklady, skladové príjemky a výdajky a pod.). Text vyznačený červenou farbou si účtovná jednotka prispôsobí a doplní podľa konkrétnych vlastných podmienok a pomerov v účtovnej jednotke.

EAN kód:
9788081860904
Rok vydania:
2022
Počet strán:
79
Formát:
A5
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Martin Mikláš

14,99 € s DPH 12,49 € bez DPH

+ -

Manažérsky diár

Aby ste mohli začať „kedykoľvek“, pripravili sme pre vás tzv. nekonečný manažérsky diár. Odteraz môžete začať naozaj kedykoľvek a využijete ho celých 12 mesiacov (možno aj dlhšie). Diár sme upravili tak, aby neobsahoval rok, dátum a označenie dňa. To všetko si vyznačíte VY v deň, keď začnete.

Rok vydania:
2022
Počet strán:
120
Formát:
21,5 x 30,5 x 1 cm
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

18,60 € s DPH 15,50 € bez DPH

+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2022

V publikácii prinášame nosnú tému, kde získate viac informácií o technickom zhodnotení prenajatej nehnuteľnosti – účtovné a daňové súvislosti. Definujeme základné pojmy, rozoberieme si vstupnú cenu a technické zhodnotenie, zameriame sa na opravy a iné. Diskutovanou témou je i príjem fyzickej osoby z predaja nehnuteľnosti, kde si rozoberieme oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zdaniteľné príjmy, predaj rozostavenej stavby a zámenu nehnuteľnosti. Viac zaujímavých tém prinášame v obsahu nižšie.

EAN kód:
8584113065443
Rok vydania:
2022
Počet strán:
176
Formát:
A5
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,23 € s DPH 11,86 € bez DPH

+ -

Stavebný zákon – Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.

ISBN:
978-80-8155-113-0
Rok vydania:
2022
Počet strán:
256
Formát:
17cm x 24,5cm
Väzba:
Tvrdá väzba
Vydanie:
Druhé
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Eurokódex
Autor:
JUDr. Martin Píry, PhD.

47,06 € s DPH 42,78 € bez DPH

Vyberte variant