Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Obľúbené

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Cena s DPH
228 €
Cena bez DPH
190 €
Rok vydania
2016-2024
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Obsah produktu

 • Právne predpisy – zákony, vyhlášky a iné právne predpisy z oblasti verejnej správy SR
 • Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a príkladov z praxe
 • Eurofondy – aktuálne výzvy z eurofondov, grantov a dotácií
 • Odborné články - články renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti s množstvom praktických príkladov, upozornení a poznámok.
 • Praktické príklady - odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z právnej, účtovnej, daňovej a mzdovej praxe prepojené na legislatívu.
 • Vzory (tlačivá, formuláre, zmluvy, interné firemné predpisy) - najpoužívanejšie editovateľné tlačivá a formuláre z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Dôvodové správy - dôvodové správy k zákonom schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR
 • Rozhodnutia súdov – komentované rozhodnutia súdov z oblastí daní a účtovníctva
 • Videoškolenia – nemusíte nikam cestovať , s našimi odborníkmi sa vzdelávate z pohodlia Vašej kancelárie. Videá si môžete kedykoľvek zastaviť alebo opakovane prehrávať.
 • Kalendáre a kalkulačky
 • Finančný spravodajca
 • Informácie o účtoch
 

Funkcie

Prostredníctvom týchto funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltextu a iných spresňovacích kritérií (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry)
 • Aktívne odkazy na Zbierku zákonov - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne, na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu
 • Súvisiace dokumenty k odborným témam - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty
 • Editovateľné tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní - najpoužívanejšie tlačivá, vzory a smernice z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenieKaždý dokument si môžete vytlačiť a uložiť do formátu PDF
 

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • Monitoring Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva
 • Noviny Verejnej správy SR - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z portálu Verejná správa SR
 

Pre zákazníkov portálu Verejná správa SR bezplatne poskytujeme:

 • Pohotovosť – daňová a mzdová pohotovosť, denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov, a to e-mailom (odpoveď do 21 dní), telefonicky (odpovede ihneď cez telefón) a prostredníctvom online chatu priamo na portáli. Súčasťou pohotovosti sú i online rozhovory a videorozhovory, ktoré prebiehajú priamo na portáli na aktuálne vopred ohlásené témy. 
 

Kompletný prehľad služieb a funkcií

   OBSAH    Bezplatný prístup     Platený prístup  
   Zbierka zákonov SR gilka_zelena gilka_zelena
   TOP témy gilka_zelena gilka_zelena
   Aktuality gilka_zelena gilka_zelena
   Komentované ustanovenia x gilka_zelena
   Odborné články x gilka_zelena
   Príklady z praxe x gilka_zelena
   Interné predpisy x gilka_zelena
   Eurofondy, granty a dotácie x gilka_zelena
   Vzory zmlúv a právnych podaní x gilka_zelena
   Finančný spravodajca x gilka_zelena
   Informácie o účtoch x gilka_zelena
   Súdne rozhodnutia x gilka_zelena
   Dôvodové správy x gilka_zelena
   VSSR TV - Videoškolenia, Videopríklady z praxe... x gilka_zelena
   Tlačivá a formuláre (editovateľné)  Vybrané gilka_zelena
   Kalendáre a kalkulačky  Vybrané gilka_zelena
   SLUŽBY  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Pohotovosť
   Telefón x gilka_zelena
   Online rozhovor x gilka_zelena
   Online chat x gilka_zelena
   Videorozhovor x gilka_zelena
   E-mail x gilka_zelena
   E-mailové notifikácie
   Práve vyšlo v ZZ SR (v deň vydania) x gilka_zelena
   Nové účinné predpisy (týždenne) x gilka_zelena
   Nové konsolidované znenia (týždenne) x gilka_zelena
   Noviny verejnej správy SR x gilka_zelena
   FUNKCIE  Bezplatný prístup  Platený prístup
   Fulltextové vyhľadávanie nad celým obsahom gilka_zelena gilka_zelena
   Vytlačiť dokument gilka_zelena gilka_zelena
   Odoslať odkaz na dokument e-mailom gilka_zelena gilka_zelena
   Aktívne odkazy na predpisy v texte dokumentu x gilka_zelena
   Aktívne odkazy na súvisiace dokumenty x gilka_zelena