Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odporúčame

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Rok vydania
2016-2022
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Verejná správa SR Ročný online prístup 170,00 € 204,00 €
+ -

Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.

Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Obsah produktu

 • Právne predpisy – zákony, vyhlášky a iné právne predpisy z oblasti verejnej správy SR
 • Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a príkladov z praxe
 • Eurofondy – aktuálne výzvy z eurofondov, grantov a dotácií
 • Odborné články - články renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti s množstvom praktických príkladov, upozornení a poznámok.
 • Praktické príklady - odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z právnej, účtovnej, daňovej a mzdovej praxe prepojené na legislatívu.
 • Tlačivá a formuláre - najpoužívanejšie editovateľné tlačivá a formuláre z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • Dôvodové správy - dôvodové správy k zákonom schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR
 • Rozhodnutia súdov – komentované rozhodnutia súdov z oblastí daní a účtovníctva
 • Videoškolenia – nemusíte nikam cestovať , s našimi odborníkmi sa vzdelávate z pohodlia Vašej kancelárie. Videá si môžete kedykoľvek zastaviť alebo opakovane prehrávať.
 • Kalendáre a kalkulačky
 • Interné firemné predpisy
 • Vzory zmlúv a právnych podaní
 • Finančný spravodajca
 • Informácie o účtoch

Funkcie

Prostredníctvom týchto funkcií rýchlo a prehľadne vyhľadáte a získate potrebné súvislosti:

 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltextu a iných spresňovacích kritérií (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry)
 • Aktívne odkazy na Zbierku zákonov - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne, na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu
 • Súvisiace dokumenty k odborným témam - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty
 • Editovateľné tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní - najpoužívanejšie tlačivá, vzory a smernice z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenieKaždý dokument si môžete vytlačiť a uložiť do formátu PDF

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • Monitoring Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva
 • Noviny Verejnej správy SR - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z portálu Verejná správa SR


Pre zákazníkov portálu Verejná správa SR bezplatne poskytujeme:

 • Pohotovosť – daňová a mzdová pohotovosť, denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov, a to e-mailom (odpoveď do 21 dní) telefonicky (odpovede ihneď cez telefón) a prostredníctvom online chatu priamo na portáli.