EPI Právny online systém

Obľúbené

EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.


Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom ...

Rok vydania
2013-2024
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Bez DPH S DPH
EPI Právny systém Basic 375 € 450 €
+ -
EPI Právny systém Medium 1 230 € 1 476 €
+ -
EPI Právny systém Premium 2 180 € 2 616 €
+ -

EPI Právny online systém

EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.


Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, umožní každému užívateľovi byť vysoko efektívnym a časovo flexibilným. 
Náš systém reprezentujú 3 varianty, z ktorých si určite vyberiete:
 
   OBSAH V EPI SYSTÉMOCH  BASIC  MEDIUM  PREMIUM
   Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Predpisy EÚ gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Rozhodnutia súdov gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Kalkulačky gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Dôvodové správy gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Vestník MZ SR gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Vestník MŽP SR gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Vestník MPRV SR gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Finančný spravodajca gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Komentáre k zákonom gulka_modra gulka_zelena
   Odborné články gulka_modra gulka_zelena
   Príklady z praxe gulka_modra gulka_zelena
   Účtovné súvzťažnosti gulka_modra gulka_zelena
   Vzory gulka_modra gulka_zelena
   Videoškolenia gulka_modra gulka_zelena
   Obchodný vestník gulka_zelena
   Eurokódex komentáre gulka_zelena
   EPI judikatúra a monotematiky gulka_zelena
   FUNKCIE A SLUŽBY EPI PRÁVNYCH SYSTÉMOV  BASIC  MEDIUM  PREMIUM
   Vzájomné prepojenie dát a súvislostí gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   História otvorených dokumentov gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Osobný profil (prispôsobenie obsahu a nastavení konta) gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Porovnávanie časových verzií gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   Export a tlač dokumentov (formát PDF alebo DOC) gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
   E-mailové notifikácie k právnym predpisom gulka_cierna gulka_modra gulka_zelena
 

 

Medzi Eurokódex komentáre patria:

 

Funkcie

 

prepoj  

PREPOJENIE DOKUMENTOV

Súvisiace predpisy a vykonávacie predpisy

Zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.) na predpisy, ktoré príslušné ustanovenie menia, boli nimi menené, rušia, boli nimi rušené, na ktoré predpis odkazuje, ako aj súvisiace vykonávacie predpisy.

Súvisiace dokumenty

Systém je prepojený pri jednotlivých ustanoveniach predpisov na súvisiace dokumenty, a to v podobe komentárov, finančných spravodajcov, rozhodnutí súdov, odborných článkov, príkladov z praxe, vzorov zmlúv a právnych podaní atď.


porovn  

POROVNÁVANIE ČASOVÝCH VERZIÍ

Porovnávanie dvoch časových verzií predpisu

Systém porovnáva ktorékoľvek 2 časové verzie predpisu. Porovnávané časové verzie nemusia byť po sebe idúce. Zmeny v ustanoveniach sú farebne zvýraznené. Dokument so zobrazenými zmenami je možné farebne uložiť do formátu PDF alebo vytlačiť.

Porovnávanie všetkých časových verzií predpisu naraz

Systém umožňuje zobraziť všetky časové verzie predpisu v jednom dokumente, čím umožňuje zobraziť prehľad všetkých zmien naraz. Poskytuje tak kompletný historický prehľad zmien jednotlivých ustanovení, pričom zobrazuje aj znenie, ktoré ešte len nadobudne účinnosť.


person  

PERSONALIZÁCIA OBSAHU

Vlastná štruktúra často po užívaného obsahu

Systém umožňuje užívateľom vytvoriť si vlastnú štruktúru často používaných dokumentov a právnych predpisov. Dokumenty je možné ľubovoľne organizovať: ukladať ich do záložiek a vytvárať nové, upravovať názvy, meniť poradie, odstraňovať alebo presúvať dokumenty medzi jednotlivými záložkami. Množstvo a štruktúra vytvorených záložiek vrátane dokumentov v nich uložených sú neobmedzené. Zároveň si môže užívateľ zvoliť, čo chce mať zobrazené po prihlásení do systému, vďaka čomu budú jeho záložky zobrazené po prihlásení vždy ako prvé.


vyhlad  

VYHĽADÁVANIE

Vyhľadávanie dokumentov a slov v texte

Systém prostredníctvom jediného vyhľadávača nájde vami požadovanú informáciu naraz v celom obsahu systému, pričom nemá žiadne textové obmedzenia. Súčasne využíva prediktívne písanie, vďaka čomu pri písaní priamo ponúka najčastejšie hľadané výrazy k práve písanému textu. Súčasťou systému je aj vyhľadávanie slovných spojení v texte predpisu vrátane zvýraznenia nájdených výrazov a zoznamu ustanovení, v ktorých sa nachádzajú, s priamym prepojením na ustanovenie.


historia  

HISTÓRIA

História otvorených dokumentov

Systém automaticky ukladá užívateľom otvorené dokumenty do jeho histórie prehľadávania. V rámci Zbierky zákonov SR si systém ukladá aj jednotlivé ustanovenia, s ktorými užívateľ pracoval. Umožňuje tak veľmi rýchly návrat k otváraným dokumentom v rámci celého obsahu systému.


notif  

NOTIFIKÁCIE

E-mailové správy v deň vydania

Prostredníctvom notifikácií môžete byť informovaní e-mailovou správou „Práve vyšlo“ vždy v deň vydania právneho predpisu. Týždenné e-mailové notifikácie informujú o prehľade nových účinných predpisov a nových konsolidovaných znení, ktoré v danom týždni nadobudli účinnosť.


aktual  

AKTUALIZÁCIA

Denná aktualizácia bez inštalácie

Používanie systému si nevyžaduje žiadnu inštaláciu. Obsah je automaticky aktualizovaný - Zbierka zákonov je aktualizovaná v deň uverejnenia nového právneho predpisu v tlačenom periodiku.Pravidelná aktualizácia ostatných dokumentov (komentáre k zákonom, odborné články, vzory zmlúv atď.) prebieha tak, aby zodpovedali aktuálnym zneniam právnych prepisov.


export  

EXPORT DOKUMENTOV

Ukladanie, odosielanie a tlač dokumentov

Systém prostredníctvom jedného kliknutia umožňuje export dokumentov do formátu PDF alebo DOC. Vzory zmlúv, tlačivá a formuláre sú v systéme v editovateľnom formáte. Všetky dokumenty v systéme je možné štandardne vytlačiť alebo odoslať odkazy na dokumenty do e-mailovej schránky.

Služby

 

notif  

NOTIFIKÁCIE

Notifikácie Zbierky zákonov

Prostredníctvom notifikácií môžete byť informovaní e-mailovou správou „Práve vyšlo“ vždy v deň vydania právneho predpisu. Týždenné e-mailové notifikácie informujú o prehľade nových účinných predpisov a nových konsolidovaných znení, ktoré v danom týždni nadobudli účinnosť.

EPI noviny a Právo a judikatúra v praxi

Zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z obsahu epi.sk a výberu z najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov.


person  

PERSONALIZÁCIA OBSAHU

Vlastná štruktúra často po užívaného obsahu

Systém umožňuje užívateľom vytvoriť si vlastnú štruktúru často používaných dokumentov a právnych predpisov. Dokumenty je možné ľubovoľne organizovať: ukladať ich do záložiek a vytvárať nové, upravovať názvy, meniť poradie, odstraňovať alebo presúvať dokumenty medzi jednotlivými záložkami. Množstvo a štruktúra vytvorených záložiek vrátane dokumentov v nich uložených sú neobmedzené. Zároveň si môže užívateľ zvoliť, čo chce mať zobrazené po prihlásení do systému, vďaka čomu budú jeho záložky zobrazené po prihlásení vždy ako prvé.


 

Pre zákazníkov poskytujeme bezplatne:

  • Daňová a mzdová pohotovosť – denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov, a to formou e-mailu (odpoveď do 21 dní) a telefonicky(odpovede ihneď cez telefón).