EPI Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Online verzia

Aktualizovaná databáza predpisov zverejnených vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR od roku 2005 s možnosťou fulltextového vyhľadávania a s aktívnymi odkazmi na súvisiace predpisy do Zbierky zákonov SR.


Zakúpením získate ročný prístup do online produktu EPI Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Cena s DPH
46,80 €
Cena bez DPH
39 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

EPI Vestník Ministerstva zdravotníctva SR

Aktualizovaná databáza predpisov zverejnených vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR od roku 2005 s možnosťou fulltextového vyhľadávania a s aktívnymi odkazmi na súvisiace predpisy do Zbierky zákonov SR.


Zakúpením získate ročný prístup do online produktu EPI Vestník Ministerstva zdravotníctva SR
Vstup do online produktu Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR

Obsah produktu

Všetky predpisy, ktoré boli zverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR od roku 2005 v jeho normatívnej časti zverejnené osobitné vydania -15 vydaní - neobsahuje osobitné vydania, ktoré sú vzhľadom na svoj rozsah dostupné iba v tlačenej podobe v knižničných zdrojoch

Konsolidácia predpisov z normatívnej časti Vestníka:

 • predpisy z normatívnej časti Vestníka – typu  oznámenie, opatrenie,  výnos a usmernenie sú spracované v podobe úplného konsolidovaného znenia s postupnými zmenami a s aktuálnym znením alebo sú zrušené,
 • predpisy z normatívnej časti Vestníka, ktoré menia predpisy staršie ako 2005  nie sú skonsolidované vzhľadom k tomu, že vstupujú do predpisov, ktoré sú staršie ako 2005 a teda nie sú zaradené v našej databáze.

Funkcie

 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Vyhľadávanie v texte predpisov – pomocou fulltextu
 • Vyhľadávanie predpisov pomocou filtra – prehľadné usporiadanie predpisov podľa čísel a ročníkov
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – názov, číslo, dátum vydania a účinnosti
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF a Word
 • Prepojenia na odkazy do Zbierky zákonov SR – aktívne odkazy na právne predpisy z textu dokumentov Vestníka
 • Citačný asistent – rýchla tvorba aktívneho odkazu na časť štruktúry predpisu

Služby

 • Osobný profil – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • História otvorených dokumentov