• Úvod
  • >>
  • Bezpečnosť v praxi

Bezpečnosť v praxi

Bezpečnosť v praxi je spoľahlivá skratka k riešeniam pre firemnú bezpečnosť.

Zobrazenie:
Zoradiť:

Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

Ponúkame rýchly a štruktúrovaný pohľad na bezpečnosť nielen pre ľudí zaoberajúcich sa bezpečnosťou či environmentalistov. Všetko online na jednom mieste, dostupné kedykoľvek z ľubovoľného zariadenia.
Zrozumiteľne a ľudsky poskytujeme praktické odporúčania odborníkov k legislatíve, či tvorbe vzorových dokumentov. Buďte včas informovaní o zmenách a vyhnite sa nesplneniu legislatívnych povinností či bezpečnostnému incidentu. Bezpečnosť v praxi je určený pre firmy, organizácie, manažérov, bezpečnostných pracovníkov, environmentalistov, zamestnávateľov, štátnu správu, mestá i obce.

Rok vydania:
2020-2024
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

291 € s DPH 242,50 € bez DPH

+ -

Prevádzkový predpis pre nabíjanie batérií

Potrebujete v organizácii nabíjať batérie priemyselnej manipulačnej techniky? Sú to technológie, pri ktorých je potrebné upraviť podmienky nabíjania a pracovné postupy pre pracovníkov. Pripravili sme pre vás vzor prevádzkového predpisu pre nabíjanie vrátane vzoru poverenia osoby zodpovednej za nabíjanie batérií a vzoru záznamovej knihy z kontroly bezpečného stavu batérií a nabíjačov.

ISBN:
978-80-8186-158-1
Rok vydania:
2024
Počet strán:
10
Formát:
A4/A3
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Marián Faško

14,58 € s DPH 12,15 € bez DPH

+ -

Vzor vedenia evidencie pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Povinnosť vedenia prevádzkovej evidencie pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z.

ISBN:
978-80-8186-142-0
EAN kód:
9788081861420
Rok vydania:
2023
Počet strán:
11
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Denis Bede, PhD.

9,96 € s DPH 8,30 € bez DPH

+ -

Vzor vedenia evidencie pre stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z.

ISBN:
978-80-8186-143-7
EAN kód:
9788081861437
Rok vydania:
2023
Počet strán:
19
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Denis Bede, PhD.

14,52 € s DPH 12,10 € bez DPH

+ -

Oboznámenie zamestnancov s prijateľným používaním hesiel - vzor smernice

Cieľom smernice je ochrana pracovných staníc (desktop, notebook, mobilný telefón), za ktorú sú priamo a osobne zodpovední pracovníci organizácie.

ISBN:
978-80-8186-123-9
EAN kód:
9788081861239
Rok vydania:
2022
Počet strán:
12
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Smernica o kontrolnej činnosti opatrení (GDPR)

Smernica o kontrolnej činnosti upravuje pravidelnú kontrolu stavu spracúvania osobných údajov v organizácii, povinnosti a opatrenia v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov v organizácii.

ISBN:
978-80-8186-117-8
Rok vydania:
2022
Počet strán:
6
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jakub Pavčík

4,92 € s DPH 4,10 € bez DPH

+ -

Používanie pripojenia WiFi - vzor smernice

Účelom smernice je nastaviť základné bezpečnostné princípy v oblasti pripájania sa do WiFi siete v organizácii.
Máte v rámci svojej organizácie nastavené bezpečnostné princípy pre pripájanie k WiFi sieťam? Môžu sa pripájať zamestnanci a návštevy aj so súkromnými zariadeniami? Tieto otázky môžete zvážiť pri úprave internej smernice pre túto oblasť s použitím nášho vzoru, súčasťou ktorého sú aj príklady bezpečnostných hrozieb.

ISBN:
978-80-8186-116-1
Rok vydania:
2022
Počet strán:
10
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS

14,22 € s DPH 11,85 € bez DPH

+ -

Manipulácia s bremenami – bezpečnosť a ergonómia

Účelom tohto prevádzkového predpisu je určenie bezpečných a ergonomických podmienok pre manipuláciu s bremenami. K poškodeniu zdravia môže dôjsť náhle, nečakane, krátkodobým nepriaznivým vplyvom (pracovný úraz) alebo dlhodobým nepriaznivým pôsobením (choroba). S cieľom predchádzania uvedeným poškodeniam zdravia sú všetci zamestnanci povinní pri manipulácii uprednostňovať manipuláciu s pomocou manipulačnej techniky pred samotnou manuálnou manipuláciou.

ISBN:
978-80-8186-104-8
Rok vydania:
2022
Počet strán:
5
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Marián Faško

4,82 € s DPH 4,02 € bez DPH

+ -

Upratovací servis

Účelom tejto internej smernice je komplexné stanovenie podmienok výkonu upratovacích služieb v organizácii. Vzor obsahuje pokyny pre zabezpečenie čistiacich miestností, upratovanie a dezinfekciu priestorov, umývanie okien, používanie žieravín, agresívnych čistidiel, separáciu odpadov a prístup do priestorov.

ISBN:
978-80-8186-102-4
EAN kód:
9788081861024
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Marián Faško

9,99 € s DPH 8,33 € bez DPH

+ -

Základné povinnosti zamestnancov pri ochrane a spracúvaní osobných údajov

Smernica upravuje základné povinnosti zamestnancov pri ochrane a spracúvaní osobných údajov. Stačí malá chyba alebo nepozornosť a osobné údaje dotknutých osôb môžu skončiť v nesprávnych rukách. Prevádzkovateľovi pri nesprávnom postupe zamestnancov môže hroziť aj vysoká pokuta. Ako by mali zamestnanci postupovať pri spracúvaní a poskytovaní osobných údajov?

ISBN:
978-80-8186-101-7
EAN kód:
9788081861017
Rok vydania:
2022
Počet strán:
6
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jakub Pavčík

4,87 € s DPH 4,06 € bez DPH

+ -

Požiarny poriadok pre sklad horľavých (horenie podporujúcich) plynov

Vzor požiarneho poriadku pracoviska (skladu horľavých a horenie podporujúcich plynov) je vypracovaný pre pracovisko s miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Prílohou každého požiarneho poriadku pracoviska musí byť uvedený aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.

ISBN:
978-80-8186-080-5
EAN kód:
9788081860805
Rok vydania:
2021
Počet strán:
6
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Mária Rusnačík Krempaská

9,99 € s DPH 8,33 € bez DPH

+ -

Viazači bremien

Účelom tejto internej smernice je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej zamestnancami v pracovnom zaradení viazač bremien. Viazač bremien je osoba oprávnená k viazaniu a zavesovaniu bremien na základe platného preukazu viazača bremien.

ISBN:
978-80-8186-136-9
EAN kód:
9788081861369
Rok vydania:
2023
Počet strán:
11
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

14,58 € s DPH 12,15 € bez DPH

+ -

Dopravno-prevádzkový poriadok pre osobné dopravné prostriedky

Zavádzate eko-dopravu do vašej organizácie, kúpili ste elektromobily alebo ste poskytli zamestnancom na presuny po meste/obci elektrokolobežky či bicykle?

Táto smernica je platná pre všetkých zamestnancov používajúcich osobné dopravné prostriedky v priestoroch spoločnosti a počas služobných ciest aj na verejných komunikáciách, stanovuje podmienky bezpečného používania osobných dopravných prostriedkov s hlavným motorovým pohonom alebo prídavným motorovým pohonom.

ISBN:
978-80-8186-068-3
EAN kód:
9788081860683
Rok vydania:
2021
Počet strán:
5
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Marián Faško

10,89 € s DPH 9,08 € bez DPH

+ -

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z domácnosti

Účelom internej smernice Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z domácnosti je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacou jednotkou, ktorá je vykonávaná formou domáckej práce a/alebo telepráce. Interná smernica sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí používajú zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce.

ISBN:
978-808186-061-4
EAN kód:
9788081860614
Rok vydania:
2021
Počet strán:
7
Formát:
A4 - DOC + PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Mgr. Ing. Miroslava Žiaková

11,49 € 10,34 € s DPH 9,58 € 8,62 € bez DPH

+ -

Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Smernica Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je interný predpis, ktorý stanovuje podmienky vykonávania činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v organizácii.

ISBN:
978-80-8186-060-7
EAN kód:
9788081860607
Rok vydania:
2021
Počet strán:
7
Formát:
A4 - DOC + PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Marián Faško

14,19 € s DPH 11,83 € bez DPH

+ -