Viazači bremien

Účelom tejto internej smernice je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej zamestnancami v pracovnom zaradení viazač bremien. Viazač bremien je osoba oprávnená k viazaniu a zavesovaniu bremien na základe platného preukazu viazača bremien.
Smernica popisuje povinnosti viazača bremien, spôsoby viazania, vešania a prepravy, zakázané činnosti a viazacie prostriedky.

Cena s DPH
14,56 €
Cena bez DPH
12,13 €
ISBN
978-80-8186-067-6
EAN kód
9788081860676
Rok vydania
2021
Počet strán
9
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Ing. Miroslava Žiaková
+ -

Viazači bremien

Účelom tejto internej smernice je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej zamestnancami v pracovnom zaradení viazač bremien. Viazač bremien je osoba oprávnená k viazaniu a zavesovaniu bremien na základe platného preukazu viazača bremien.
Smernica popisuje povinnosti viazača bremien, spôsoby viazania, vešania a prepravy, zakázané činnosti a viazacie prostriedky.

Pôsobnosť a zodpovednosť smernice

  • Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorí s ňou boli preukázateľne oboznámení.
  • Interná smernica sa vzťahuje na zamestnancov vykonávajúcich činnosť v pracovnom zaradení viazač bremien.
  • Za vedenie a aktualizáciu dokumentu je zodpovedná bezpečnostnotechnická služba zamestnávateľa.
  • Za oboznámenie zamestnancov s internou smernicou je zodpovedný príslušný vedúci zamestnanec.