Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Smernica Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je interný predpis, ktorý stanovuje podmienky vykonávania činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v organizácii.

Cena s DPH
14,19 €
Cena bez DPH
11,83 €
ISBN
978-80-8186-060-7
EAN kód
9788081860607
Rok vydania
2021
Počet strán
7
Formát
A4 - DOC + PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Marián Faško
+ -

Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Smernica Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je interný predpis, ktorý stanovuje podmienky vykonávania činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v organizácii.
Táto interná smernica je platná pre všetkých interných a externých zamestnancov vykonávajúcich práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a len v priestoroch zamestnávateľa a objektoch v jeho správe a užívaní. Činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je činnosť, ktorá svojou povahou vytvára zvýšené riziko vzniku požiaru s prítomnosťou horľavých látok v mieste jej výkonu, pričom sa horľavé látky môžu používať, skladovať, spracúvať alebo vyrábať.