Vzor vedenia evidencie pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Povinnosť vedenia prevádzkovej evidencie pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z.

Cena s DPH
9,96 €
Cena bez DPH
8,30 €
ISBN
978-80-8186-142-0
EAN kód
9788081861420
Rok vydania
2023
Počet strán
11
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Denis Bede, PhD.
+ -

Vzor vedenia evidencie pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Povinnosť vedenia prevádzkovej evidencie pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z.

V prípade malého zdroja znečisťovania ovzdušia zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) na rozdiel od veľkého a stredného zdroja nevyžaduje vypracovať súbor parametrov a opatrení a predložiť ho pred uvedením zdroja do prevádzky na schválenie povoľujúcemu orgánu.

Postačuje teda vedenie prevádzkovej evidencie podľa požiadaviek stanovených v prílohe č. 1 k vyhláške č. 254/2023 Z. z., a to v primeranom rozsahu a údaje v nej vedené poskytovať na požiadanie obci alebo ňou poverenej osobe. Znamená to, že rozsah údajov stanovený v tomto vzore nie je záväzný ako minimálny rozsah údajov a môže byť upravený podľa konkrétneho zdroja znečisťovania ovzdušia.