Vzor vedenia evidencie pre stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z.

Cena s DPH
14,52 €
Cena bez DPH
12,10 €
ISBN
978-80-8186-143-7
EAN kód
9788081861437
Rok vydania
2023
Počet strán
19
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Mgr. Denis Bede, PhD.
+ -

Vzor vedenia evidencie pre stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z.

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji je súhrn vybraných dokumentov a údajov o prevádzkovateľovi, stacionárnom zdroji, emisiách stacionárneho zdroja a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, sledovaných technicko-prevádzkových parametroch, technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia, podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja.