• Úvod
  • >>
  • Komentáre
  • >>
  • Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku (ONLINE verzia)

Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku (ONLINE verzia)

Online verzia

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.

Cena s DPH
108,00 €
Cena bez DPH
90,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
Autor
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a kolektív
+ -

Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku (ONLINE verzia)

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.
Výhodou online podoby sú aktívne odkazy na citované ustanovenia a predpisy z textu komentára a možnosť fulltextového vyhľadávania.

Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.

Súčasťou komentára je ucelená judikatúra súdov Slovenskej republiky, ako aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ale aj súdov Českej republiky. Dielo obsahuje aj vybrané aplikačné kontexty a komparáciu s českou úpravou, čo ešte zvyšuje prínos a kvalitu diela.
Erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom poskytuje cenné rady pre ich každodennú prax a napomáha im nájsť odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s obchodným právom vznikajú. Môže však byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt.
Publikácia zahŕňa aj komentár k novele č. 361/2015 účinnej od 18. 3.2016 a č. 389/2015 účinnej od 1. 1. 2017.
Dielo má všetky predpoklady stať sa vyhľadávanou publikáciou na slovenskom trhu, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou práce všetkých, ktorí prichádzajú do styku s obchodným právom, či už teoreticky alebo v každodennej praxi.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku