EPI judikatúra a monotematika - vybrané oblasti

Online verzia

Produkt EPI judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným oblastiam.

Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Rok vydania
2021-2024
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Eurokódex
Bez DPH S DPH
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-vybrane-oblasti/p-1572044.xhtml"><strong>Všetky oblasti judikatúry a monotematiky</strong></a> Všetky oblasti z nižšie uvedených. 700 € 840 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-danove-pravo/p-1572045.xhtml"><strong>Oblasť Daňové právo</strong></a> (Daňové judikáty 2018, Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty a iné.) 100 € 120 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-obcianske-pravo/p-1572046.xhtml"><strong>Oblasť Občianske právo</strong></a> (Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, Judikatúra k dedičskému konaniu a iné.) 300 € 360 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-obchodne-pravo/p-1572047.xhtml"><strong>Oblasť Obchodné právo</strong></a> (Judikatúra k nekalej súťaži, Judikatúra ku konaniu podnikateľa a iné.) 100 € 120 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-pracovne-pravo/p-1572048.xhtml"><strong>Oblasť Pracovné právo</strong></a> (Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve, Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru a iné.) 150 € 180 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-spravne-pravo/p-1572049.xhtml"><strong>Oblasť Správne právo</strong></a> (Čierna stavba, Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel a iné.) 100 € 120 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-trestne-pravo/p-1572050.xhtml"><strong>Oblasť Trestné právo</strong></a> (Judikatúra k znalcovi v trestnom konaní, Obvinený v trestnom konaní, Svedok v trestnom konaní a iné.) 150 € 180 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/epi-judikatura-a-monotematiky-oblast-ustavne-pravo/p-1572051.xhtml"><strong>Oblasť Ústavné právo</strong></a> (Judikatúra k právu združovania, Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár a iné.) 100 € 120 €
+ -

EPI judikatúra a monotematika - vybrané oblasti

Produkt EPI judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným oblastiam.

Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.