EPI Vzory

Online verzia

Produkt EPI Vzory tvoria tri typy dokumentov:

 • Vzory zmlúv a právnych podaní - obsahuje návody na koncipovanie vzoru alebo právneho podania.
 • Tlačivá a formuláre - najčastejšie používané používané tlačivá a formuláre s návodom a s vysvetlením, kto má povinnosť tlačivo vyplniť a s údajmi o termínoch odovzdania.
 • Smernice - návod na tvorbu konkrétnych smerníc z pracovného, obchodného práva, z oblasti BOZP, ochrany osobných údajov, daní a účtovníctva.

Cena s DPH
240 €
Cena bez DPH
200 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

EPI Vzory

Produkt EPI Vzory tvoria tri typy dokumentov:
 • Vzory zmlúv a právnych podaní - obsahuje návody na koncipovanie vzoru alebo právneho podania.
 • Tlačivá a formuláre - najčastejšie používané používané tlačivá a formuláre s návodom a s vysvetlením, kto má povinnosť tlačivo vyplniť a s údajmi o termínoch odovzdania.
 • Smernice - návod na tvorbu konkrétnych smerníc z pracovného, obchodného práva, z oblasti BOZP, ochrany osobných údajov, daní a účtovníctva.

Obsah produktu

 • viac ako 3500 dokumentov
 • všetky vzory sú spracované v editovateľnej podobe
 • najčastejšie používané tlačivá a formuláre orientované pre širokú verejnosť
 • spracované odborníkmi z praxe v danej oblasti
 • vyhľadávanie podľa oblastí práva, kľúčových slov a autora
 • aktualizované podľa zmien právnej úpravy

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu EPI Vzory zmlúv a právnych podaní získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu EPI Vzory zmlúv a právnych podaní