EPI Monitoring

Online verzia

Predstavuje unikátny nástroj na preverovanie obchodných partnerov, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.

Cena s DPH
297,60 €
Cena bez DPH
248 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

EPI Monitoring

Predstavuje unikátny nástroj na preverovanie obchodných partnerov, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Zakúpením získate ročný prístup do online produktu EPI monitoring.Popis produktu

Poskytuje rýchle a prehľadné informácie o dianí a finančnej situácii v obchodných spoločnostiach a iných subjektoch podľa záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku a iných verejne dostupných databázach, ako sú Obchodný register SR, Živnostenský register SR, Register účtovných závierok, Centrálny register zmlúv, v beta verzii aj dát z katastra nehnuteľností.

Monitoring

Sledovanie obchodných spoločností a iných subjektov prenechajte na nás. V prípade zmeny/doplnenia ďalšieho zápisu pri monitorovanom subjekte vás hneď informujeme emailovou notifikáciou, čím zabezpečíme, aby ste mohli včas na vzniknutú situáciu reagovať. Pri vašich partneroch sledujeme na dennej báze nasledovné informácie:
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • likvidácie, výmazy z OR
 • zmeny v ORSR a ZRSR
 • údaje podľa záznamov v Registri účtovných závierok a Centrálnom registri zmlúv
 • v beta verzii dáta z katastra nehnuteľností (max. 5 subjektov za sebou)
 • platobnú disciplínu voči verejným inštitúciám (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, dane, clá)
 • zverejnenie novej účtovnej závierky
 • zverejnenie spoločnosti na čiernej listine platcov DPH

Môžete si zobraziť prehľad udalostí v časovom slede pre všetky subjekty, ktoré sú monitorované, hromadne importovať IČO viacerých subjektov, ktoré chcete monitorovať. Informácie o aktuálnych zmenách/doplnení ďalšieho zápisu pri monitorovaných subjektoch prostredníctvom emailových notifikácií získate najneskôr nasledujúci deň po dni zverejnenia zápisu v Obchodnom vestníku alebo inej sledovanej databáze. Systém neposkytuje informácie o fyzických osobách – nepodnikateľoch, preto ani neposkytuje informácie vzťahujúce sa k týmto osobám uvedené v Obchodnom vestníku a neumožňuje ich monitorovanie.

Vyhľadávanie firiem

Umožňuje vyhľadať subjekt v rozsiahlej databáze podnikateľských subjektov (obchodné spoločnosti, FO – živnostníkov, občianske združenia, profesné komory...) buď zadaním názvu, IČO alebo pomocou nastaviteľných kritérií (odbor podnikania, sídlo...). Umožňuje vyhľadávanie odberateľov a export kontaktov do Excelu (max. 5 000 kontaktov súčasne). Poskytuje zobrazenie údajov evidovaných o jednotlivých subjektoch aj vo forme otvoreného hodnotenia spoločností (index bonity) a prehľadnej finančnej analýzy spoločnosti (aj v PDF). Umožňuje exportovať zobrazené zverejnené dáta aj exportovať účtovné závierky do Excelu (XLS). Pomocou rozšíreného vyhľadávania si môžete vyfiltrovať adekvátnu cieľovú skupinu pre svoje aktivity. Databázu je možné filtrovať na základe najdôležitejších charakteristík:
 • obchodné (zameranie firmy, oblasť podnikania, predmet činnosti — SKNACE, právna forma)
 • veľkostné (obrat, zisk, imanie, počet zamestnancov)
 • geografické (kraj, okres, obec)
 • finančné (index podnikateľa — bonita, EBITDA, EVA)

Zostavu potom môžete upraviť a vybrať si z informácií, o ktoré máte záujem. Samozrejmosťou je možnosť exportovať zostavu priamo do Excelu.

Vyhľadávanie osôb

Prostredníctvom tejto funkcie dokážete v našej databáze vyhľadávať osoby figurujúce v zápisoch obchodného registra o obchodných spoločnostiach, pričom získate zoznam obchodných spoločností, v ktorých je táto osoba zainteresovaná. Ak ste zároveň prihláseným užívateľom, môžete vidieť aj rating jednotlivých spoločností. Táto funkcia slúži na získanie prehľadu o finančnom zdraví všetkých spoločností, v ktorých pôsobí vami hľadaná osoba.

Kontrolný panel

Kontrolný panel je nástroj, ktorý slúži na porovnávanie finančných ukazovateľov jednotlivých firiem, ktoré si sami zvolíte. Pomocou tejto funkcie si môžete vytvoriť rôzne skupiny firiem na základe vami zvolených kritérií. V rámci týchto skupín môžete vyhodnotiť, ktorá firma je na tom z hľadiska rôznych ukazovateľov najlepšie a ktorá najhoršie. Vytvorte si váš kontrolný panel – táto funkcia predstavuje možnosť pridávať, odoberať subjekty na kontrolný panel podľa vášho výberu.