EPI Komentáre k zákonom

Online verzia

Viac ako 140 priebežne aktualizovaných komentárov k najdôležitejším právnym predpisom od renomovaných autorov, ktoré vysvetľujú a vykladajú jednotlivé ustanovenia (napr. Zákonník práce, Exekučný poriadok, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon...).

Cena s DPH
420 €
Cena bez DPH
350 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

EPI Komentáre k zákonom

Viac ako 140 priebežne aktualizovaných komentárov k najdôležitejším právnym predpisom od renomovaných autorov, ktoré vysvetľujú a vykladajú jednotlivé ustanovenia (napr. Zákonník práce, Exekučný poriadok, Trestný zákon, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon...).

Obsah produktu

  • jedinečná databáza komentárov k viac ako 140 najdôležitejším právnym predpisom, napr.: k Obchodnému zákonníku, k Občianskemu zákonníku, k Zákonníku práce, k Zákonu o rodine, k Trestnému zákonu, k Trestnému poriadku, k zákonu o dani z pridanej hodnoty, katastrálnemu zákonu a iným
  • Produkt obsahuje aj viaceré komentáre z produkcie vydavateľstva Eurokódex, napr. dvojzväzkový Občiansky zákonník od JUDr. Feketeho, zákon o odpadoch, zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o rodine (základná verzia)
  • odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a so zameraním na problémy praxe od renomovaných špecialistov
  • komentáre sú aktualizované tak, aby zodpovedali účinnému zneniu novelizovaného právneho predpisu
  • možnosť zobraziť "archívny" komentár k neúčinnej časti predpisu – časové verzie komentára
  • možnosť voľby zobrazenia komentára spolu s textom predpisu
  • fulltextové vyhľadávanie vo všetkých komentároch, ľahká orientácia pri výbere hľadaného komentára
  • prezeranie, tlačenie a ukladanie zobrazených častí komentárov

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu EPI Komentáre k zákonom získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu EPI Komentáre k zákonom