Eurokódex komentár k Ústave SR (ONLINE verzia)

Online verzia

Prvá a jediná online verzia Komentára k Ústave Slovenskej republiky autorského kolektívu pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400 normostranami textu.

Cena s DPH
54,00 €
Cena bez DPH
45,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.
+ -

Eurokódex komentár k Ústave SR (ONLINE verzia)

Prvá a jediná online verzia Komentára k Ústave Slovenskej republiky autorského kolektívu pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400 normostranami textu.
Jeho súčasťou je aj bohatý výber slovenských i zahraničných súdnych rozhodnutí, vrátane judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Mimoriadne hodnotné a zároveň prehľadné je aj uvádzanie súvisiacej literatúry, súvisiacich ustanovení ústavy a súvisiacich právnych predpisov i medzinárodných zmlúv a dohovorov k jednotlivým ustanoveniam.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Ústave SR získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Tip pre Vás

Zakúpte si tento Eurokódex komentár spolu s EPI Právnym systémom. Budete môcť využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie komentára k Ústave SR priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou.

Vstup do online produktu