• Úvod
  • >>
  • Eurokódex knihy online

Eurokódex knihy online

Zobrazenie:
Zoradiť:

Repetitórium kriminológie, 2. aktualizované vydanie (online)

Základné poznatky o kriminológii usporiadané do dvadsaťjeden nosných častí, napr. ukazovatele kriminality, osobnosť páchateľa, obete, jednotlivé druhy kriminality ako drogová, mravnostná, organizovaná a ďalšie súvisiace témy.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
Danka Knápková, Marcela Tóthová, Peter Polák

3,60 € s DPH 3,00 € bez DPH

+ -

Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky a jeho ochrana (online)

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Boris Balog

3,60 € s DPH 3,00 € bez DPH

+ -

Eurokódex komentár k Trestnému zákonu (ONLINE verzia)

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu v elektronickej podobe.

Rok vydania:
2013
Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.
Autor:
Jozef Čentéš a kolektív

54,00 € s DPH 45,00 € bez DPH

+ -

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie (online)

Učebnica prináša prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.
Autor:
Daniela Ježová

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Eurokódex komentár k Trestnému poriadku (ONLINE verzia)

Komentár k Trestnému poriadku v elektronickej podobe.

Rok vydania:
2014
Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.
Autor:
Jozef Čentéš a kolektív

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

+ -

Eurokódex komentár k Ústave SR (ONLINE verzia)

Prvá a jediná online verzia Komentára k Ústave Slovenskej republiky autorského kolektívu pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400 normostranami textu.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

54,00 € s DPH 45,00 € bez DPH

+ -

Princípy medzinárodného práva verejného (online)

Slovenský preklad diela sira Iana Brownlieho, výnimočnej osobnosti medzinárodného práva, ktoré bolo sedemkrát vydané v angličtine a preložené do mnohých ďalších jazykov.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ian Brownlie

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Pluralizmus moci a práva (online)

Zborník obsahuje príspevky od odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.

1,20 € s DPH 1,00 € bez DPH

+ -

Teoretické a praktické problémy dokazovania (online)

Online zborník príspevkov na témy, ktoré sa zaoberali písmoznaleckým skúmaním,  znaleckou činnosťou, obrazovo-zvukovým záznamom , prípustnosťou dôkazov, odpočúvaním a záznamom telefonických hovorov, vyšetreniu duševného stavu obvineného  v trestnom konaní atď.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.

7,80 € 1,20 € s DPH 6,50 € 1,00 € bez DPH

+ -

Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky (online)

Prvá publikácia na Slovensku, ktorá fundovane a komplexne spracováva rozsiahlu a rôznorodú problematiku trestného práva Európskej únie a ukazuje, ako právo Európskej únie v čoraz väčšom rozsahu ovplyvňuje slovenské trestné právo.

Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
Eurokódex, s. r. o.

8,40 € s DPH 7,00 € bez DPH

+ -

Eurokódex komentár k Zákonu o rodine (ONLINE verzia)

Komentár k Zákonu o rodine v elektronickej podobe.

Rok vydania:
2016
Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.
Autor:
Róbert Bános

29,40 € s DPH 24,50 € bez DPH

Vyberte variant

Eurokódex komentár k Zákonu o priestupkoch (ONLINE verzia)

Komentár k Zákonu o priestupkoch v elektronickej podobe.

Rok vydania:
2016
Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.
Autor:
Peter Potásch

29,40 € s DPH 24,50 € bez DPH

Vyberte variant

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár (ONLINE verzia)

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.

Rok vydania:
2018
Forma produktu:
Online produkt
Vydavateľstvo:
S-EPI, s.r.o.
Autor:
Mgr. Irena Hudecová, Mgr. Anna Cyprichová, Ing. Ivan Makatura

34,70 € s DPH 28,92 € bez DPH

+ -