Repetitórium kriminológie, 2. aktualizované vydanie (online)

Základné poznatky o kriminológii usporiadané do dvadsaťjeden nosných častí, napr. ukazovatele kriminality, osobnosť páchateľa, obete, jednotlivé druhy kriminality ako drogová, mravnostná, organizovaná a ďalšie súvisiace témy.

Cena s DPH
3,60 €
Cena bez DPH
3,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Danka Knápková, Marcela Tóthová, Peter Polák
+ -

Repetitórium kriminológie, 2. aktualizované vydanie (online)

Základné poznatky o kriminológii usporiadané do dvadsaťjeden nosných častí, napr. ukazovatele kriminality, osobnosť páchateľa, obete, jednotlivé druhy kriminality ako drogová, mravnostná, organizovaná a ďalšie súvisiace témy.
Časti sú doplnené aj o štatistické údaje a grafy o jednotlivých ukazovateľoch kriminality.
Publikácia je určená pre študentov právnických, bezpečnostných a iných študijných zameraní, pre širokú odbornú aj laickú verejnosťVstup do online produktu