Komentár k Zákonu o rodine (ONLINE verzia)

Online verzia

Komentár k Zákonu o rodine je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára z vydavateľstva Eurokódex. Prináša na knižný trh tretie aktualizované vydanie veľkého komentára zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad Zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra vzory právnych podaní.

Rok vydania
2016 - 2013
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI
Autor
Róbert Bános
Bez DPH S DPH
Online verzia 24,50 € 29,40 €
+ -
<a href="https://eurokodex.sk/kniha/zakon-o-rodine-velky-komentar-3-aktualizovane-vydanie-34428638" target="_blank">Tlačená publikácia</a>

Komentár k Zákonu o rodine (ONLINE verzia)

Komentár k Zákonu o rodine je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára z vydavateľstva Eurokódex. Prináša na knižný trh tretie aktualizované vydanie veľkého komentára zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad Zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra vzory právnych podaní.

Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálno-právnej ochrany detí poskytuje cenné rady pre ich každodennú prax a pomáha im nájsť odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s rodinným právom vznikajú. Môže však byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ako aj pre ostatné subjekty dotknuté ustanoveniami zákona o rodine. V aktualizovanom vydaní je zapracovaných množstvo súvisiacich zmien v právnej úprave, nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa a tiež aktuálne nároky na príspevky.

Komentár reflektuje aj najnovšiu právnu úpravu vrátane zmien súvisiacich s reformou súdnej mapy a Exekučného poriadku. Súčasťou komentára je aj výrazne obohatený rozsiahly výber judikatúry vrátane nového spracovania 49 vzorov právnych podaní, ktoré sú tiež súčasťou publikácie. Právny stav aktualizovaného komentára k zákonu o rodine je k 1. 6. 2023.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Zákonu o rodine získate do dvoch pracovných dní od prijatia platby.
 

Tip pre vás

Zakúpte si tento Eurokódex komentár spolu s EPI Právnym systémom Basic alebo Medium. Budete môcť využívať ďalšiu výhodu online práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie komentára priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou. Eurokódex komentáre sú súčasťou EPI Právneho systému Premium.

Vstup do online produktu