Princípy medzinárodného práva verejného (online)

Slovenský preklad diela sira Iana Brownlieho, výnimočnej osobnosti medzinárodného práva, ktoré bolo sedemkrát vydané v angličtine a preložené do mnohých ďalších jazykov.

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ian Brownlie
+ -

Princípy medzinárodného práva verejného (online)

Slovenský preklad diela sira Iana Brownlieho, výnimočnej osobnosti medzinárodného práva, ktoré bolo sedemkrát vydané v angličtine a preložené do mnohých ďalších jazykov.
Odborný garant prekladu:
„Do slovenského jazyka preložené pôvodné dielo autora Iana Brownlieho „Principles of Public International Law“ prekračuje hranice klasických učebných textov či skôr monografií vydaných právnickými fakultami na Slovensku. Preložená Brownlieho monografia predstavuje bez pochybností dlho očakávané oživenie právnickej literatúry v odvetví medzinárodného práva, ktoré je snáď už niekoľko dekád podvyživené najmä rôznorodosťou nadstavbových učebných a odborných textov, ich vedeckým chápaním, kde jednotlivé inštitúty medzinárodného práva verejného nie sú len akoby „prerozprávané“, ale poctivo vedecky (historicky, komparatisticky aj synteticky) zanalyzované do zrozumiteľného, fundovane a aktuálne spracovaného výkladu. Z tohto pohľadu je slovenské vydanie Brownlieho určite priekopníckym počinom. Jednotlivé časti prekladu sú vysoko koncízne, problematika medzinárodného práva verejného vyznieva v slovenskej verzii preloženého diela výstižne, prakticky neumožňuje priestor na pochybnosti čitateľa o zmysle, účele a použiteľnosti relevantnej právnej úpravy a jej vzájomnej prepojenosti rovnako ako v originále diela.“


doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.