Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie (online)

Učebnica prináša prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992.

Cena s DPH
8,40 €
Cena bez DPH
7,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
Daniela Ježová
+ -

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie (online)

Učebnica prináša prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992.
Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy, vrátane výberu najdôležitejších právnych predpisov v týchto odvetviach.