Komentár k zákonníku práce (ONLINE verzia)

Online verzia Aktualizované

Predstavuje online verzia komentára k Zákonníku práce z edície veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár je výsledkom mnohoročnej praxe jednotlivých spoluautorov, samotná príprava textu, aj vplyvom očakávaným zmien, ktoré sú zapracované, trvala bezmála tri roky. Autori sú z akademického prostredia, advokáti, prípadne pôsobia na Národnom inšpektoráte práce. Rád zdôrazním, že spolupráca s každým z nich bola mimoriadne obohacujúca.

Cena s DPH
84 €
Cena bez DPH
70 €
Rok vydania
2022
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
+ -

Komentár k zákonníku práce (ONLINE verzia)

Predstavuje online verzia komentára k Zákonníku práce z edície veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár je výsledkom mnohoročnej praxe jednotlivých spoluautorov, samotná príprava textu, aj vplyvom očakávaným zmien, ktoré sú zapracované, trvala bezmála tri roky. Autori sú z akademického prostredia, advokáti, prípadne pôsobia na Národnom inšpektoráte práce. Rád zdôrazním, že spolupráca s každým z nich bola mimoriadne obohacujúca.
V komentári sa prelína viacero prístupov spracovania, základnou snahou spoluautorov bolo pretaviť vedecký prístup a odborný výklad do praktickej roviny, vlastné závery podporiť judikatúrou a prípadné nesúhlasné stanoviská k niektorým rozhodnutiam súdov alebo zaužívanej praxi dôsledne a presvedčivo zdôvodniť či vysvetliť. Komentár je založený na skúsenostiach, vedeckej činnosti autorov, prináša nové informácie a analýzy. Dielo je určené pre široký okruh čitateľov, advokátov, praktizujúcich právnikov, ale v rovnakej miere aj pre personalistov, odborníkov pre oblasť BOZP či akademických zamestnancov a poslucháčov právnických fakúlt.  

 

Autorský kolektív

Vedúci autorského kolektívu: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Mgr. Ivan Kundrát, PhD., JUDr. Monika Minčičová, PhD., doc. JUDr. Viktor Križan, PhD., doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD., Ing. Jana Mochňacká, Mgr. Miroslava Mošonová, JUDr. Imrich Torma, LL.M.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Zákonníku práce získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.
 

Tip pre Vás

Zakúpte si tento Eurokódex komentár spolu s EPI Právnym systémom. Budete môcť využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie komentára k Zákonníku práce priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou.

Vstup do online produktu