Stavebný zákon – Veľký komentár (ONLINE verzia)

Online verzia

Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.

Cena s DPH
25,80 €
Cena bez DPH
21,50 €
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
Autor
JUDr. Martin Píry, PhD.
+ -

Stavebný zákon – Veľký komentár (ONLINE verzia)

Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.
Interpretácia jednotlivých ustanovení vychádza z ustálenej judikatúry súdov SR a poznatkov ako správneho, tak i občianskeho a ústavného práva. Stavebné právo patrí medzi tie odvetvia práva, kde je nevyhnutná spolupráca s technickými odvetviami a odborníkmi, aby bol text zákona daný do života správne. V podmienkach SR však doteraz chýbal ucelený právny pohľad, ktorý z hľadiska zákonnosti konania pred stavebným úradom a následne súdmi a prokuratúrou je nevyhnutný.

O autorovi


JUDr. Martin Píry, PhD. je od roku 2000 vedecko-pedagogický pracovník Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike správneho práva a práva životného prostredia. Jeho praktické skúsenosti sú odrazom celého radu pozícií v rámci samosprávy, ako aj v súkromnom sektore. Je autorom desiatok vedeckých článkov a štúdií. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a expertných stretnutí na Slovensku aj v zahraničí.

Časový prístup

Ročný online prístup do produktu získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu