Eurokódex judikatúra a monotematiky

Online verzia

Produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným témam (Čierna stavba, Nariadenie GDPR – Veľký komentár, Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa a iné) v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Bez DPH S DPH
<strong>Oblasť Obchodné právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nekalej-sutazi-online-verzia/p-1571794.xhtml">Judikatúra k nekalej súťaži</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-obchodnopravnym-zmluvam-o-prevode-vlastnictva/p-1572196.xhtml">Judikatúra k obchodnoprávnym zmluvám o prevode vlastníctva</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zmluve-o-dielo/p-1572250.xhtml">Judikatúra k zmluve o dielo</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-ku-konaniu-podnikatela-online-verzia/p-1571879.xhtml">Judikatúra ku konaniu podnikateľa</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<strong>Oblasť Občianske právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezpodielovemu-spoluvlastnictvu-manzelov-judikatura/p-1571730.xhtml">Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/dedicske-konanie-online-verzia/p-1571561.xhtml">Judikatúra k dedičskému konaniu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-dobrym-mravom-v-obcianskom-obchodnom-a-pracovnom-prave/p-1571850.xhtml">Judikatúra k dobrým mravom v občianskom, obchodnom a pracovnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-osobitnym-procesnym-postupom-a-odvolaniu-online-verzia/p-1571984.xhtml">Judikatúra k osobitným procesným postupom a odvolaniu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-2019-2020-online-verzia/p-1571913.xhtml" target="_blank">Judikatúra krajských súdov k CMP 2019 – 2020</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-csp-2019-2020-online-verzia/p-1571915.xhtml" target="_blank">Judikatúra krajských súdov k CSP 2019 – 2020</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp-2019-2020-online-verzia/p-1571914.xhtml" target="_blank">Judikatúra krajských súdov k SSP 2019 – 2020</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-online-verzia/p-1571564.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CMP</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-csp-online-verzia/p-1571562.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CSP</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp-online-verzia/p-1571563.xhtml">Judikatúra krajských súdov k SSP</a> 29,14 € 34,97 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-najvyssieho-sudu-sr-k-dovolaniu/p-1571650.xhtml">Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-dorucovaniu/p-1572224.xhtml">Judikatúra k doručovaniu</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-ochrane-osobnosti-online-verzia/p-1571665.xhtml">Judikatúra k ochrane osobnosti</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/action/productdetail/oc/1571889/product/judikatura-k-trovam-sudneho-konania-online-verzia.xhtml">Judikatúra k trovám súdneho konania</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zmluvam-o-prenechani-veci-na-uzivanie/p-1572138.xhtml">Judikatúra k zmluvám o prenechaní vecí na užívanie</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zmluvam-o-prevode-vlastnictva/p-1572099.xhtml">Judikatúra k zmluvám o prevode vlastníctva</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/medzinarodne-pravo-sukromne-vyber-predpisov-online-verzia/p-1571666.xhtml">Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov</a> 11,00 € 13,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-nadobudnutie-vlastnickeho-prava-k-nehnutelnosti-od-nevlastnika/p-1572093.xhtml">Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/neodkladne-opatrenia-v-rodinnom-prave-judikatura-online-verzia/p-1571784.xhtml">Neodkladné opatrenia v rodinnom práve - Judikatúra</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/rozvod-vyzivne-a-vykon-rodicovskych-prav-judikatura-online-verzia/p-1571776.xhtml">Rozvod, výživné a výkon rodičovských práv – Judikatúra</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<strong>Oblasť Pracovné právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezpecnostnemu-manazmentu-podnikatela/p-1572187.xhtml">Judikatúra krajských súdov k doručovaniu v pracovnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezpecnostnemu-manazmentu-podnikatela/p-1572187.xhtml">Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa – BOZP a ochrana majetku</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nahrade-skody-v-pracovnom-prave-online-verzia/p-1571696.xhtml">Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-narokom-z-neplatneho-skoncenia-pracovneho-pomeru-online-verzia/p-1571949.xhtml">Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-ku-skonceniu-pracovneho-pomeru-online-verzia/p-1571623.xhtml">Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zastupcom-zamestnancov/p-1572064.xhtml">Judikatúra k zástupcom zamestnancov</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vzory-a-povinna-dokumentacia-zamestnavatela-online/p-1571324.xhtml">Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa</a> 28,92 € 34,70 €
+ -
<strong>Oblasť Správne právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/cierna-stavba-2020/p-1571649.xhtml">Čierna stavba</a> 11,00 € 13,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-spravnemu-poriadku-a-spravnemu-sudnemu-poriadku-2-diel-online-verzia/p-1571697.xhtml">Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zakonu-o-statnej-sluzbe-prislusnikov-pz-sis-zvjs-a-zp-online-verzia/p-1571565.xhtml">Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP</a> 25,00 € 30,00 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-spravne-trestanie-na-slovensku-a-v-europskom-priestore/p-1572054.xhtml">Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/spravny-poriadok-a-spravny-sudny-poriadok-judikatura/p-1571131.xhtml">Správny poriadok a správny súdny poriadok</a> 20,00 € 24,00 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vseobecne-spravne-konanie-teoria-a-prax/p-1571123.xhtml">Všeobecné správne konanie - Teória a prax</a> 11,00 € 13,20 €
+ -
<strong>Oblasť Trestné právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-znalcovi-v-trestnom-konani/p-1572024.xhtml">Judikatúra k znalcovi v trestnom konaní</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zabezpecovaniu-informacii-dolezitych-pre-trestne-konanie/p-1572156.xhtml">Judikatúra k zabezpečovaniu informácií dôležitých pre trestné konanie</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zasadam-dokazovania-v-trestnom-konani/p-1572242.xhtml">Judikatúra k zásadám dokazovania v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/obvineny-v-trestnom-konani/p-1571856.xhtml">Obvinený v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/svedok-v-trestnom-konani-judikatura-online-verzia/p-1571756.xhtml">Svedok v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vyber-stanovisk-trestnopravneho-kolegia-najvyssieho-sudu-sr/p-1571757.xhtml">Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<strong>Oblasť Ústavné právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-pravu-zdruzovania/p-1571828.xhtml">Judikatúra k právu združovania</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/nariadenie-gdpr-velky-komentar/p-1571823.xhtml">Nariadenie GDPR - Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie</a> 90,00 € 108,00 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/nariadenie-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-online/p-1571178.xhtml">Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár</a> 28,92 € 34,70 €
+ -
<strong>Oblasť Daňové právo</strong> 0,00 € 0,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/danove-judikaty/p-1571132.xhtml">Daňové judikáty 2018</a> 13,64 € 16,37 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-esd-k-dani-z-pridanej-hodnoty-online-verzia/p-1571585.xhtml">Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-najvyssieho-sudu-sr-k-dph/p-1572105.xhtml">Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dani z pridanej hodnoty</a> 29,50 € 35,40 €
+ -

Eurokódex judikatúra a monotematiky

Produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným témam (Čierna stavba, Nariadenie GDPR – Veľký komentár, Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa a iné) v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.
Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.