• Úvod
  • >>
  • Eurokódex judikatúra a monotematiky

Eurokódex judikatúra a monotematiky

Online verzia

Produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným témam (Čierna stavba, Nariadenie GDPR – Veľký komentár, Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa a iné) v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.

Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
Eurokódex
Bez DPH S DPH
<strong>Oblasť Obchodné právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nahrade-skody-v-obcianskom-prave-korektne-pravne-vztahy/p-1573098.xhtml">Judikatúra k hraniciam povoleného ponúkania a propagácie výrobkov a služieb</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-informacnym-povinnostiam-podnikatela-pri-predaji-a-ich-kontrole/p-1572816.xhtml">Judikatúra k informačným povinnostiam podnikateľa pri predaji a ich kontrole</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nahrade-skody-v-obchodnom-prave/p-1572991.xhtml">Judikatúra k náhrade škody v obchodnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-k-nekalej-sutazi.htm">Judikatúra k nekalej súťaži</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-obchodnemu-registru/p-1572360.xhtml">Judikatúra k obchodnému registru</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-obchodnopravnym-zmluvam-o-prevode-vlastnictva/p-1572196.xhtml">Judikatúra k obchodnoprávnym zmluvám o prevode vlastníctva</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-organom-obchodnych-spolocnosti-a-druzstva/p-1572371.xhtml">Judikatúra k orgánom obchodných spoločností a družstva</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-ucasti-v-obchodnych-spolocnostiach-a-druzstve/p-1572441.xhtml">Judikatúra k účasti v obchodných spoločnostiach a družstve</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-vzniku-zaniku-a-premenam-obchodnych-spolocnosti-a-druzstva/p-1572456.xhtml">Judikatúra k vzniku, zániku a premenám obchodných spoločností a družstva</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zmluve-o-dielo/p-1572250.xhtml">Judikatúra k zmluve o dielo</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-ku-konaniu-podnikatela-online-verzia/p-1571879.xhtml">Judikatúra ku konaniu podnikateľa</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/prakticka-prirucka-efektivneho-verejneho-obstaravatela/p-1573003.xhtml">Praktická príručka efektívneho verejného obstarávateľa</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/zrusenie-oddlzenia-pre-nepoctivy-zamer-dlznika/p-1572869.xhtml">Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<strong>Oblasť Občianske právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezdovodnemu-obohateniu/p-1572938.xhtml">Judikatúra k bezdôvodnému obohateniu – konkrétne právne vzťahy</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezdovodnemu-obohateniu-vseobecna-cast/p-1572865.xhtml">Judikatúra k bezdôvodnému obohateniu – všeobecná časť</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezpodielovemu-spoluvlastnictvu-manzelov-judikatura/p-1571730.xhtml">Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/dedicske-konanie-online-verzia/p-1571561.xhtml">Judikatúra k dedičskému konaniu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-dobrym-mravom-v-obcianskom-obchodnom-a-pracovnom-prave/p-1571850.xhtml">Judikatúra k dobrým mravom v občianskom, obchodnom a pracovnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-dorucovaniu/p-1572224.xhtml">Judikatúra k doručovaniu</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-2020-2022/p-1572714.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CMP 2020 – 2022</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-2019-2020-online-verzia/p-1571913.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CMP 2019 – 2020</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-online-verzia/p-1571564.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CMP 2016 - 2019</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-csp-2020-2022/p-1572712.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CSP 2020 – 2022</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-csp-2019-2020-online-verzia/p-1571915.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CSP 2019 – 2020</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-csp-online-verzia/p-1571562.xhtml">Judikatúra krajských súdov k CSP 2016 - 2019</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp-2020-2022/p-1572713.xhtml" target="_blank"> Judikatúra krajských súdov k SSP 2020 - 2022</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp-2019-2020-online-verzia/p-1571914.xhtml">Judikatúra krajských súdov k SSP 2019 – 2020</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp-online-verzia/p-1571563.xhtml">Judikatúra krajských súdov k SSP 2016 - 2019</a> 29,14 € 34,97 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-najvyssieho-sudu-sr-k-dovolaniu/p-1571650.xhtml">Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nahrade-skody-v-obcianskom-prave/p-1573061.xhtml">Judikatúra k náhrade škody v občianskom práve – všeobecná časť</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-hraniciam-povoleneho-ponukania-a-propagacie-vyrobkov-a-sluzieb/p-1572689.xhtml">Judikatúra k náhrade škody v občianskom práve – konkrétne právne vzťahy </a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-ochrane-osobnosti-online-verzia/p-1571665.xhtml">Judikatúra k ochrane osobnosti</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-osobitnym-procesnym-postupom-a-odvolaniu-online-verzia/p-1571984.xhtml">Judikatúra k osobitným procesným postupom a odvolaniu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-podielovemu-spoluvlastnictvu/p-1572532.xhtml">Judikatúra k podielovému spoluvlastníctvu</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-poisteniu-motorovych-vozidiel/p-1573197.xhtml">Judikatúra k poisteniu motorových vozidiel</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-reklamacnemu-konaniu/p-1572551.xhtml">Judikatúra k reklamačnému konaniu a odstúpeniu pri predaji na diaľku</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-spotrebitelskym-uverom/p-1572632.xhtml">Judikatúra k spotrebiteľským úverom</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-spotrebitelskym-zmluvam/p-1572583.xhtml">Judikatúra k spotrebiteľským zmluvám a neprijateľným zmluvným podmienkam</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/action/productdetail/oc/1571889/product/judikatura-k-trovam-sudneho-konania-online-verzia.xhtml">Judikatúra k trovám súdneho konania</a> 38,50 € 46,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zmluvam-o-prenechani-veci-na-uzivanie/p-1572138.xhtml">Judikatúra k zmluvám o prenechaní vecí na užívanie</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zmluvam-o-prevode-vlastnictva/p-1572099.xhtml">Judikatúra k zmluvám o prevode vlastníctva</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/medzinarodne-pravo-sukromne-vyber-predpisov-online-verzia/p-1571666.xhtml">Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov</a> 11 € 13,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-nadobudnutie-vlastnickeho-prava-k-nehnutelnosti-od-nevlastnika/p-1572093.xhtml">Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/neodkladne-opatrenia-v-rodinnom-prave-judikatura-online-verzia/p-1571784.xhtml">Neodkladné opatrenia v rodinnom práve - Judikatúra</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/pohladavky-ich-vymahanie-a-zabezpecenie/p-1572896.xhtml">Pohľadávky, ich vymáhanie a zabezpečenie </a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/pozemkove-spolocenstva/p-1572603.xhtml">Pozemkové spoločenstvá</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/predvidatelnost-a-efektivita-sporoveho-konania/p-1572743.xhtml">Predvídateľnosť a efektivita sporového konania</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-rozdielne-rozhodnutia-k-procesnym-kodexom/p-1572492.xhtml">Rozdielne rozhodnutia k procesným kódexom</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/rozvod-vyzivne-a-vykon-rodicovskych-prav-judikatura-online-verzia/p-1571776.xhtml">Rozvod, výživné a výkon rodičovských práv – Judikatúra</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vecne-bremena/p-1572484.xhtml">Vecné bremená</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vzory-z-rodinneho-prava/p-1572850.xhtml">Vzory z rodinného práva</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<strong>Oblasť Pracovné právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezpecnostnemu-manazmentu-podnikatela/p-1572187.xhtml">Judikatúra krajských súdov k doručovaniu v pracovnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-bezpecnostnemu-manazmentu-podnikatela/p-1572187.xhtml">Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa – BOZP a ochrana majetku</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nahrade-skody-v-pracovnom-prave-online-verzia/p-1571696.xhtml">Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-narokom-z-neplatneho-skoncenia-pracovneho-pomeru-online-verzia/p-1571949.xhtml">Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-nelegalnej-praci/p-1572949.xhtml">Judikatúra k nelegálnej práci</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-ku-skonceniu-pracovneho-pomeru-online-verzia/p-1571623.xhtml">Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-statnozamestnaneckym-vztahom/p-1572296.xhtml">Judikatúra k štátnozamestnaneckým vzťahom</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zastupcom-zamestnancov/p-1572064.xhtml">Judikatúra k zástupcom zamestnancov</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-sudneho-dvora-eu-k-pracovnemu-pravu/p-1572405.xhtml">Judikatúra Súdneho dvora EÚ k pracovnému právu</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vzory-a-povinna-dokumentacia-zamestnavatela-online/p-1571324.xhtml">Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa</a> 28,92 € 34,70 €
+ -
<strong>Oblasť Správne právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/cierna-stavba-2020/p-1571649.xhtml">Čierna stavba</a> 11 € 13,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-pobytu-cudzincov/p-1573149.xhtml">Judikatúra k pobytu cudzincov</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-slobodnemu-pristupu-k-informaciam/p-1572475.xhtml">Judikatúra k slobodnému prístupu k informáciám</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-spravnemu-poriadku-a-spravnemu-sudnemu-poriadku-2-diel-online-verzia/p-1571697.xhtml">Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zakonu-o-statnej-sluzbe-prislusnikov-pz-sis-zvjs-a-zp-online-verzia/p-1571565.xhtml">Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP</a> 25 € 30 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zodpovednosti-statu-za-skodu-sposobenu-pri-vykone-verejnej-moci/p-1572849.xhtml">Judikatúra k zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-spravne-trestanie-na-slovensku-a-v-europskom-priestore/p-1572054.xhtml">Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/spravny-poriadok-a-spravny-sudny-poriadok-judikatura/p-1571131.xhtml">Správny poriadok a správny súdny poriadok</a> 20 € 24 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vseobecne-spravne-konanie-teoria-a-prax/p-1571123.xhtml">Všeobecné správne konanie - Teória a prax</a> 11 € 13,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/zaklady-bezpecnostnych-opatreni/p-1572970.xhtml">Základy bezpečnostných opatrení</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<strong>Oblasť Trestné právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/dekriminalizacia-marihuany-v-podmienkach-sr-s-vybranou-judikaturou/p-1572473.xhtml">Dekriminalizácia marihuany v podmienkach SR s vybranou judikatúrou</a> 11 € 13,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-mimoriadnym-opravnym-prostriedkom/p-1572766.xhtml">Judikatúra k mimoriadnym opravným prostriedkom</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-osobitnym-trestnopravnym-sposobom-konania/p-1573181.xhtml">Judikatúra k osobitným trestnoprávnym spôsobom konania</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-poskodenemu-v-trestnom-konani/p-1572568.xhtml">Judikatúra k poškodenému v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-procesnym-ukonom-v-trestnom-konani/p-1572909.xhtml">Judikatúra k procesným úkonom v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-riadnym-opravnym-prostriedkom/p-1572788.xhtml">Judikatúra k riadnym opravným prostriedkom</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-vazbe/p-1572331.xhtml">Judikatúra k väzbe</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zabezpecovaniu-informacii-dolezitych-pre-trestne-konanie/p-1572156.xhtml">Judikatúra k zabezpečovaniu informácií dôležitých pre trestné konanie</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zasadam-dokazovania-v-trestnom-konani/p-1572242.xhtml">Judikatúra k zásadám dokazovania v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-znalcovi-v-trestnom-konani/p-1572024.xhtml">Judikatúra k znalcovi v trestnom konaní</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/obvineny-v-trestnom-konani/p-1571856.xhtml">Obvinený v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/odpocuvanie-podla-trestneho-poriadku-a-zakona-o-ochrane-pred-odpocuvanim/p-1572344.xhtml">Odpočúvanie podľa Trestného poriadku a zákona o ochrane pred odpočúvaním (komparácia)</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/svedok-v-trestnom-konani-judikatura-online-verzia/p-1571756.xhtml">Svedok v trestnom konaní</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/vyber-stanovisk-trestnopravneho-kolegia-najvyssieho-sudu-sr/p-1571757.xhtml">Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<strong>Oblasť Ústavné právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-pravu-na-zivot/p-1573037.xhtml">Judikatúra k právu na život a k právu na ochranu zdravia</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-pravu-zdruzovania/p-1571828.xhtml">Judikatúra k právu združovania</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-prietahom-v-sudnom-konani/p-1572517.xhtml">Judikatúra k prieťahom v súdnom konaní</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-k-zakazu-diskriminacie/p-1572424.xhtml">Judikatúra k zákazu diskriminácie</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/nariadenie-gdpr-velky-komentar/p-1571823.xhtml">Nariadenie GDPR - Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie</a> 90 € 108 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/nariadenie-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-online/p-1571178.xhtml">Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár</a> 28,92 € 34,70 €
+ -
<strong>Oblasť Daňové právo</strong>
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/colne-delikty/p-1572653.xhtml">Colné delikty</a> 21,50 € 25,80 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/danove-judikaty/p-1571132.xhtml">Daňové judikáty 2018</a> 13,64 € 16,37 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-esd-k-dani-z-pridanej-hodnoty-online-verzia/p-1571585.xhtml">Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-europskeho-sudneho-dvora-k-dph/p-1572616.xhtml">Judikatúra Európskeho súdneho dvora k dani z pridanej hodnoty 2018 – 2022</a> 29,50 € 35,40 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-najvyssieho-sudu-sr-k-dph/p-1572105.xhtml">Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dani z pridanej hodnoty</a> 29,50 € 35,40 €
+ -

Eurokódex judikatúra a monotematiky

Produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným témam (Čierna stavba, Nariadenie GDPR – Veľký komentár, Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa a iné) v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.

Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.