Eurokódex judikatúra a monotematiky

Produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným témam (Nariadenie GDPR – Veľký komentár, Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa) v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.

Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Bez DPH S DPH
Obchodné právo 0,00 € 0,00 €
Judikatúra k nekalej súťaži 21,50 € 25,80 €
+ -
Oblasť Občianske právo 0,00 € 0,00 €
Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov 29,50 € 35,40 €
+ -
Judikatúra k dedičskému konaniu 29,50 € 35,40 €
+ -
Judikatúra krajských súdov k CMP 21,50 € 25,80 €
+ -
Judikatúra krajských súdov k CSP 38,50 € 46,20 €
+ -
Judikatúra krajských súdov k SSP 29,14 € 34,97 €
+ -
Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu 29,50 € 35,40 €
+ -
Judikatúra k ochrane osobnosti 29,50 € 35,40 €
+ -
Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov 11,00 € 13,20 €
+ -
Neodkladné opatrenia v rodinnom práve - Judikatúra 21,50 € 25,80 €
+ -
Rozvod, výživné a výkon rodičovských práv – Judikatúra 29,50 € 35,40 €
+ -
Oblasť Pracovné právo 0,00 € 0,00 €
Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru 21,50 € 25,80 €
+ -
Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa 28,92 € 34,70 €
+ -
Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve 21,50 € 25,80 €
+ -
Oblasť Ústavné právo 0,00 € 0,00 €
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár 28,92 € 34,70 €
+ -
Oblasť Správne právo 0,00 € 0,00 €
Čierna stavba 11,00 € 13,20 €
+ -
Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP 25,00 € 30,00 €
+ -
Správny poriadok a správny súdny poriadok 20,00 € 24,00 €
+ -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax 11,00 € 13,20 €
+ -
Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel 29,50 € 35,40 €
+ -
Oblasť Daňové právo 0,00 € 0,00 €
Daňové judikáty 2018 13,64 € 16,37 €
+ -
Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty 29,50 € 35,40 €
+ -
Oblasť Trestné právo 0,00 € 0,00 €
Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR 21,50 € 25,80 €
+ -
Svedok v trestnom konaní 21,50 € 25,80 €
+ -

Eurokódex judikatúra a monotematiky

Produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky obsahuje online diela z edičnej rady Judikatúra (výbery najdôležitejších rozhodnutí súdov k danej problematike) a tiež monotematiky k vybraným témam (Nariadenie GDPR – Veľký komentár, Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa) v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.