Finančný spravodajca

Online verzia

Online produkt zabezpečujúci prístup k usmerneniam, opatreniam, oznámeniam, prehľadom a vzorom tlačív Ministerstva financií SR vysvetľujúcich platnú legislatívu prevažne z oblasti daňovej, účtovnej, colnej, cenovej a rozpočtovej.

Formát
A4/online
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Finančný spravodajca (online) ročný prístup 16,00 € 12,80 € 19,20 € 15,36 €
+ -
Finančný spravodajca (tlačená publikácia) - 1. preddavok 2021 22,00 € 26,40 €
+ -
Finančný spravodajca (tlačená publikácia) - 1. preddavok 2020 22,00 € 26,40 €
+ -
Finančný spravodajca (tlačená publikácia) - 1. preddavok 2019 22,00 € 26,40 €
+ -
Finančný spravodajca (tlačená publikácia) - 1. preddavok 2018 22,00 € 26,40 €
+ -
Finančný spravodajca (tlačená publikácia) - 1. preddavok 2017 22,00 € 26,40 €
+ -

Finančný spravodajca

Online produkt zabezpečujúci prístup k usmerneniam, opatreniam, oznámeniam, prehľadom a vzorom tlačív Ministerstva financií SR vysvetľujúcich platnú legislatívu prevažne z oblasti daňovej, účtovnej, colnej, cenovej a rozpočtovej.

 • kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív Ministerstva financií
 • opatrenia z oblasti účtovníckej a výkazníckej legislatívy
 • aktuálne znenia vybraných opatrení, teda znenia po poslednej zmene,
 • archív od roku 1997, viac ako 1 000 predpisov a 1 500 digitalizovaných príloh (vzory tlačív, formulárov, daňových priznaní v autentickej podobe vo formáte PDF)

Funkcie

 • zaradenie dokumentov do oblastí stanovených Ministerstvom financií SR
 • rýchla orientácia podľa problematiky, čísla, dátumu uverejnenia a čísla záznamu
 • prehľadné zobrazenie záznamov,
 • prezeranie, tlačenie a ukladanie záznamov
 • aktívne odkazy na Zbierku zákonov
 • aktualizácia do 3 dní od vydania predpisu v tlačenej podobe
 • všetky časové verzie opatrení, tak ako sú uverejňované vo Finančnom spravodajcovi

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu je:

 • monitoring Zbierky zákonov
 • záložka – odkaz na dokument, pre rýchlu prácu s dokumentom
 • ročný online prístup do dvoch pracovných dní