EPI Zbierka zákonov

Záruka bezpečného podnikania a úspory financií. Pri svojej práci sa už nemusíte obávať chybného postupu, ktorý stojí vašu firmu peniaze.

Jediný oficiálny zdroj informácií: informácie uverejnené v Zbierke zákonov SR sú záväzne právoplatné, zverejnené všetky schválené zákony, novelizácie a nariadenia vlády.

Najrýchlejší prístup k informáciám o platnej legislatíve: právne predpisy sú právoplatné až dňom uverejnenia.

Rok vydania
2017-2024
Forma produktu
Tlačená publikácia
Bez DPH S DPH
Zbierka zákonov 2025 - 1. preddavok ročník 2025 115 € 138 €
+ -
Zbierka zákonov 2024 - 1. preddavok ročník 2024 115 € 138 €
+ -
Zbierka zákonov 2023 - 1. preddavok ročník 2023 115,40 € 138,48 €
+ -
Zbierka zákonov 2022 - 1. preddavok ročník 2022 103,86 € 124,63 €
+ -
Zbierka zákonov 2021 - 1. preddavok ročník 2021 103,86 € 124,63 €
+ -
Zbierka zákonov 2020 - 1. preddavok ročník 2020 103,86 € 124,63 €
+ -
Zbierka zákonov 2019 - 1. preddavok ročník 2019 103,86 € 124,63 €
+ -
Zbierka zákonov 2018 - 1. preddavok ročník 2018 103,86 € 124,63 €
+ -
Zbierka zákonov 2017 - 1. preddavok ročník 2017 103,86 € 124,63 €
+ -

EPI Zbierka zákonov

Záruka bezpečného podnikania a úspory financií. Pri svojej práci sa už nemusíte obávať chybného postupu, ktorý stojí vašu firmu peniaze.

Jediný oficiálny zdroj informácií: informácie uverejnené v Zbierke zákonov SR sú záväzne právoplatné, zverejnené všetky schválené zákony, novelizácie a nariadenia vlády.

Najrýchlejší prístup k informáciám o platnej legislatíve: právne predpisy sú právoplatné až dňom uverejnenia.